Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Resebidrag och resekort

Du som är folkbokförd i Trelleborgs kommun och går gymnasial utbildning på kommunal eller fristående gymnasieskola kan ha rätt till resekort.

Resor och inneboende

Elever i grund- och gymnasieskolan kan under vissa förutsättningar vara berättigade till skolskjuts, resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem

Trelleborgs kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller.

Revisorer

Revisionen är en del av den lokala demokratin. Kommunfullmäktige är vår uppdragsgivare, och vi stöttar kommunfullmäktige i kontrollen av de kommunala verksamheterna. Det är positivt. Det främjar Trelleborg och är till nytta för medborgarna. Revisorerna är opartiska, och vi är beredda att lyssna på alla som har synpunkter på kommunens verksamhet.

Riksfärdtjänst

Den som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt sätt utanför Skånes gränser, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Riksnormen och riktlinjer för boendekostnad

Beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Riktlinjer

Riktlinjerna för digitala kanaler antogs av Kommunfullmäktige 26.05.2014, §112.

Riktlinjer för friyta för skolor och förskolor

Trelleborgs kommun har tagit fram riktlinjer för friytor som gäller för skolor och förskolor i kommunen. En friyta gäller den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse.

Ringväg och hamninfart

Detaljplanerna för östlig ringväg och ny, östlig hamninfart var ute på samråd i början av 2020. Efter att synpunkterna som kommit under samrådet sammanställts och bemötts ska detaljplanerna justeras och sedan ställas ut för granskning. Då har medborgare och myndigheter på nytt lämna synpunkter.

Riskbruk och missbruk

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med riskbruk och missbruk. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , Nästa