Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Regler för bad

Av hygieniska skäl och för allas trivsel och säkerhet finns regler på Badhuset och Anderslövs Friluftsbad som alla besökare måste följa. Duscha alltid innan bad.

Regler för tomtkön

Reglerna för tomt- och småhuskön i Trelleborg gäller fr.o.m. den 1 januari 2008. De antogs av Kommunfullmäktige den 24 november 2007.

Regler och rutiner

Här kan du läsa om vilka rutiner och regler som gäller för förskola.

Regnmätning

Tekniska serviceförvaltningen utför regnmätningar på elva platser i Trelleborgs kommun: Alstad, Anderslöv, Beddingestrand, Fuglie, Engelbrektsgatan i Trelleborg, Klagstorp, Norra Grönby, Skegrie och Smygehamn, samt Trelleborgs avloppsreningsverk och vattenverk. Mätresultaten för varje mätare är direkt tillgängliga via denna websida.

Rehabilitering

Kommunens rehabenhet består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar både mot ordinärt och särskilt boende.

Rekordfärjan Preussen i tjänst i minst 76 år!

De legendariska färjorna Kungen och Drottningen hann uppleva två världskrig och ett kallt krig under de nära sex decennier fartygen trafikerade leden mellan Trelleborg och Sassnitz.

Rekryteringsservice

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Vi erbjuder snabb och kostnadsfri rekryteringsservice i olika former till företag som söker nya medarbetare.

Renhållning av gator

Gatunätet i Trelleborg är stort och omfattar vägsträckor på flera mil vilket innebär att det är väldigt stora ytor som ska hållas rena och framkomliga året runt. Kommunen ansvarar främst för gatorna i Trelleborgs stad samt i tätbebyggda områden. Övriga gator är antingen statliga eller enskilda och sköts då av Trafikverket respektive den enskilde ägaren.

Renhållning av gångbanor

I Trelleborg har kommunen och fastighetsägarna ett delat ansvar för renhållning och snöröjning av och kring de kommunala gatorna. Detta ansvar har fördelats så att kommunen ansvarar för gator, cykelbanor och offentliga platser medan fastighetsägaren ansvarar för gångbaneutrymmen mellan fastigheten och själva gatan.

Reningskrav

Östersjön och vattendragen i kommunen är starkt påverkade av mänsklig aktivitet vilket har resulterat i att havet drabbas av övergödning med blomning av giftiga blågröna alger som följd.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , Nästa