Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, markradon, samt i hus som byggts med till exempel blå lättbetong, byggradon.

Raka vägen

Raka vägen – från skola till arbete är en extra satsning som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, för att utarbeta och stärka hållbara strukturer och metoder för ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Satsningen genomförs med fokus på Söderslättsgymnasiets yrkesprogram.

Rapporter

Här hittar du rapporter som handlar om hälsa, livsmedel, miljö, luft, natur och vatten. Rapporter som är skapade innan 2007 finns i pappersformat och finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Receptfria läkemedel

Sedan den 1 november 2009 gäller lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen gör det möjligt för andra än Apoteket att sälja vissa receptfria läkemedel till allmänheten under förutsättning att verksamheten anmäls till Läkemedelsverket.

Redovisning

Som god man och/eller förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Under vissa förutsättningar gäller denna skyldighet även dig som förmyndare.

Redovisning av stöd till lovaktiviteter

Beviljat stöd till lovaktiviteter ska redovisas här till Trelleborgs kommun senast en månad efter genomförd aktivitet.

Redovisning föreningsbidrag

Utbetalda föreningsbidrag som enligt beslut ska redovisas på webben redovisas här. Vid stickprovskontroll ska fakturakopior uppvisas.

Regeringen

Regeringen styr Sverige och fattar beslut i ärenden som inte någon myndighet ansvarar för. Regeringen

Registration form for participating Vikings and medieval reenactors

Registration form for participating Vikings.

Här kan du ansöka om att delta i årets Slaget om Trelleborgen.

Registrera din brunn

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa