Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, markradon, samt i hus som byggts med till exempel blå lättbetong, byggradon.

Raka vägen

Raka vägen – från skola till arbete är en extra satsning som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, för att utarbeta och stärka hållbara strukturer och metoder för ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Satsningen genomförs med fokus på Söderslättsgymnasiets yrkesprogram.

Rapporter

Här hittar du rapporter som handlar om hälsa, livsmedel, miljö, luft, natur och vatten. Rapporter som är skapade innan 2007 finns i pappersformat och finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Receptfria nikotinläkemedel

För att få sälja nikotinläkemedel krävs en anmälan till Tillståndsenheten. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning.

Redovisning

Som god man och/eller förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Under vissa förutsättningar gäller denna skyldighet även dig som förmyndare.

Redovisning av integrationsstöd

Beviljat integrationsstöd ska redovisas här till Trelleborgs kommun. Fyll i uppgifter i formuläret.

Redovisning av stöd till lovaktiviteter

Beviljat stöd till lovaktiviteter ska redovisas här till Trelleborgs kommun senast en månad efter genomförd aktivitet.

Regeringen

Regeringen styr Sverige och fattar beslut i ärenden som inte någon myndighet ansvarar för. Regeringen

Registration form for participating Vikings and medieval reenacters

Registration form for participating Vikings/Här kan du anmäla dig.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa