Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Regeringen

Regeringen styr Sverige och fattar beslut i ärenden som inte någon myndighet ansvarar för. Regeringen

Renhållning av gator

Gatunätet i Trelleborg är stort och omfattar vägsträckor på flera mil vilket innebär att det är väldigt stora ytor som ska hållas rena och framkomliga året runt. Kommunen ansvarar främst för gatorna i Trelleborgs stad samt i tätbebyggda områden. Övriga gator är antingen statliga eller enskilda och sköts då av Trafikverket respektive den enskilde ägaren.

Rugby Tillsammans

Integrationsprojekt Rugby Tillsammans är en del av fritidsnämndens satsning 2017. Pingvin Rugby Clubs klubbstuga är öppen varje måndag och onsdag från slutet av april till november klockan 14-17 för ungdomar i åldern 12-18 år.

Renhållning av gångbanor

I Trelleborg har kommunen och fastighetsägarna ett delat ansvar för renhållning och snöröjning av och kring de kommunala gatorna. Detta ansvar har fördelats så att kommunen ansvarar för gator, cykelbanor och offentliga platser medan fastighetsägaren ansvarar för gångbaneutrymmen mellan fastigheten och själva gatan.

Reningskrav

Östersjön och vattendragen i kommunen är starkt påverkade av mänsklig aktivitet vilket har resulterat i att havet drabbas av övergödning med blomning av giftiga blågröna alger som följd.

Rotundan 25 - 1100 personer

Människor samlas och förväntningarna är höga, då är det viktigt att både ljud, ljus, teknik, möblering och lokal kan ge en trevlig upplevelse. Parkens krögare står för all servering, om gästerna önskar kan egen dryck medtagas.

Reglementen

Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, markradon, samt i hus som byggts med till exempel blå lättbetong, byggradon.

Regler och rutiner

Här kan du läsa om vilka rutiner och regler som gäller för förskola.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa