Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

p

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Personliga elevdatorer/IT-support

Användningen av den personliga elevdatorn/läsplattan i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att bidra till nya arbetssätt i elevens lärande samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning.

Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken

Trelleborg ingår sedan 2004, tillsammans med nio andra svenska kommuner, i ett partnerskapsarbete, vars syfte är att vara föregångskommuner för arbetet med att införa barnkonventionen i kommunens arbete. Idé- och erfarenhetsutbyte, metodutveckling och kollegial granskning står i fokus.

Pågående arbete

Samverkan med omgivande samhälle är inget nytt, det har pågått under många år, men ska nu intensifieras för att öka barn, elever och studerandes valkompetens och insikt om arbetslivet.

Pedagogisk IKT- strategi

Bildningsnämnden beslutade den 23 oktober 2013 att anta en pedagogisk IKT- strategi för bildningsnämnden. Den pedagogiska IKT- strategin handlar om skolutveckling för att utveckla och modernisera lärandet och den kommer att implementeras i samtliga kommunala förskolor och skolor i Trelleborg.

Projekt läcksökning

Ett viktigt mål för Tekniska nämnden år 2013 är att minska vattenförlusten som härstammar från läckor på ledningsnätet. Föregående år, 2012 pumpades det ut ca 3 670 000 kubikmeter rent vatten i förbrukningssyfte varav vattenförlusten uppskattades till 21 procent. Målet som är satt till 2015 är att minska vattenförlusten till mindre än 12 procent.

Protokoll

Här finner du styrelseprotokoll för Trelleborgs kommuns utvecklings AB.

Parkering på Söderslättshallen

Bilparkering är endast tillåten på uppmärkta parkeringsplatser. Tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Parkens historia i bilder

Massor av bilder ur Parkens historia. Klicka på dem för att se bilden i full storlek.

Prästkragens förskola

Prästkragens Förskola ligger centralt i Trelleborg och tillhör Lillevångs rektorsområde. Vi har en stor och uppvuxen trädgård där barnen kan utforska naturen och dess olika faser, de kan studera insekter och andra småkryp samt leka och inspireras till många andra aktiviteter.

På gång

Intresserad av vad som är på gång? Här samlar vi kommande aktiviteter. Sidan uppdateras löpande.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa