Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

p

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Parkavdelningen

Alla vet att människor mår bra av att få vistas i en grön miljö. Parkernas och de gröna stråkens funktion för avkoppling, upplevelse, lek och som social mötesplats är av stor betydelse.

Parkens historia

En av de tidigaste folkparkerna i Sverige var Folkets park i Trelleborg. Den lokal som nu heter Parken.

Parkens historia i bilder

Massor av bilder ur Parkens historia. Klicka på dem för att se bilden i full storlek.

Parkering

I Trelleborgs kommun är det avgiftsfritt att parkera fordon på gatumark. Parkeringsskiva ska dock användas, om tilläggstavla anger det. Parkeringsskivan ska finnas väl synlig innanför fordonets vindruta och ställas in på ankomsttid. Tiden justeras framåt till närmast följande hel- eller halvtimme. Parkeringsskivan får inte ändras under pågående uppställning.

Parkeringsstrategi för Trelleborgs kommun 2017-2025

Trelleborgs kommun har i samråd med berörda aktörer tagit fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsnorm för Trelleborg.

Parkeringstillstånd

Var och hur gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)?

Parkering i Smygehuk

På Trelleborgs kommuns parkeringar i Smygehuk är det 24-timmars parkering som gäller med undantaget av parkeringsplatserna vid rökeriet där 1-timmes parkering gäller (11 platser).

Parkering på Söderslättshallen

Bilparkering är endast tillåten på uppmärkta parkeringsplatser. Tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Parker och grönområden

Många av parkerna i Trelleborg kom till under industrialismen vid 1800-talets slut när man insåg att rök, sot och damm gjorde befolkningen sjuk och att det var ohälsosamt att bo tätt inpå fabriker och verkstäder.

Parker och natur

Naturen i Trelleborgs kommun är mycket varierad - från kusten i söder till Backlandskapet i norr.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa