Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

o

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Offentlig sektor

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig

Oknytt gav namn åt villagator

I forna dagar gällde det att hålla sig väl med troll och annat oknytt. Småfolket och de underjordiska kunde styra och ställa så det både gick människor väl och illa.

Oktober

I år är det 100 år sedan första världskriget slutade. I Sverige hade det varit ont om mat under kriget och många kommuner fick planera så att maten räckte till alla. I Trelleborgs livsmedels- och kristidsnämnds arkiv finns brev från olika matleverantörer.

Olika avloppslösningar

Nedan beskrivs kortfattat några av de avloppslösningarna. Utförlig information finns på Avloppsguidens webbplats.

Olika sätt att rösta

Det finns olika sätt att rösta på. Befinner du dig utomlands kan du brevrösta eller rösta på en ambassad. Du kan förtidsrösta från vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet eller rösta i din vallokal på valdagen. Behöver du hjälp för att kunna rösta kan du få det.

Olivia Nordgrens gata

Blott ett fåtal kvinnor i Trelleborg har vederfarits äran att få en gata uppkallad efter sig. Olivia Nordgren har fått ge namn åt gatan mellan Nygatan och S:t Nicolai plan. Detta skedde så sent som på 1990-talet.

Områdesbestämmelser

För vissa områden som inte ingår i någon detaljplan kan områdesbestämmelser säkra att översiktsplanens syfte uppnås.

Omsorg på obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner stäva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbetstid. Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

Omsorg & Hjälp

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa