Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

o

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Offentlig sektor

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig

Oknytt gav namn åt villagator

I forna dagar gällde det att hålla sig väl med troll och annat oknytt. Småfolket och de underjordiska kunde styra och ställa så det både gick människor väl och illa.

Olika avloppslösningar

Nedan beskrivs kortfattat några av de avloppslösningarna. Utförlig information finns på Avloppsguidens webbplats.

Olivia Nordgrens gata

Blott ett fåtal kvinnor i Trelleborg har vederfarits äran att få en gata uppkallad efter sig. Olivia Nordgren har fått ge namn åt gatan mellan Nygatan och S:t Nicolai plan. Detta skedde så sent som på 1990-talet.

Olympisk Lyftning - ryck, stöt och styrketräning

Integrationsprojekt Olympisk Lyftning är en del av fritidsnämndens satsning 2017. Alla kan gratis prova träna ryck, stöt och styrketräning med landslagstränare och coach Ann-Christin Öhman!

Områdesbestämmelser

För vissa områden som inte ingår i någon detaljplan kan områdesbestämmelser säkra att översiktsplanens syfte uppnås.

Omsorg på obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner stäva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbetstid. Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

Omsorg & Hjälp

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt.

Omsorg & Hjälp - länkar

Länkar till mer information på Internet kring sådant som har med omsorg och hjälp att göra.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa