Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

n

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Nytt uppdrag

När ett nytt uppdrag startar är det en del saker som ska göras och en del saker som man bör tänka på.

Ny idrottshall i Skegrie

Den nya idrottshallen i Skegrie öppnades för bokningar i mars 2019 med invigning och Öppet Hus lördag 13 april klockan 10-13.

Ny webblösning för schemaläggning och ansökan till förskola/fritidshem

Från och med den 1 april 2016 har Trelleborgs kommun en ny webblösning för schemaläggning och ansökan till förskola/fritidshem.

Näckens polska

I Jämtland koras varje sommar årets Näck. Sittande på en sten i en fors skall han traktera sin fiol, iklädd bara sådant som naturen förser honom med. Det lär med åren ha blivit en stor turistattraktion...

Nämnder

Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Nämndernas delårsrapporter

Här finns nämndernas delårsrapporter. Sedan 2003 görs två delårsrapporter. Den första görs för perioden januari-april och den andra för perioden januari-augusti.

Nämndernas resultat

Nämndernas resultat innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,1 miljoner kronor. Nämndernas resultat varierar, nio nämnder redovisar positiva avvikelser och tre nämnder redovisar negativa avvikelser.

Nämndernas årsanalyser

Nämndernas fullständiga rapportering till kommunfullmäktige görs i respektive nämnds årsanalys. Årsanalyserna går som bilaga till kommunfullmäktige tillsammans med kommunens årsredovisning. I årsredovisningen finns också specifika nämndssidor med kortfattad information om nämndernas verksamhet och resultat.

Näringslivsfrukost

Trelleborgs kommun anordnar fyra näringslivsfrukostar under året. En varje kvartal. Här kan du som företagare skapa nya kontakter, nätverka, samtala och ställa frågor till kommunens tjänstemän och politiker.

Näringslivsfrukost 9/9

Hur kan vi skapa en win-win situation mellan skola, samhälle och näringsliv? Lämna gärna idéer, ställ frågor eller ge svar i nedan formulär.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , Nästa