Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

n

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Nominera till hållbarhetspriset Tångräkan

Tångräkan delas ut i syfte att belöna förtjänstfulla insatser för hållbar utveckling, inom någon, eller med fördel flera, av aspekterna ekologisk, social och ekologisk hållbarhet, inom Trelleborgs kommun.

Nominering till Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset handlar om att lyfta fram goda exempel på insatser som förbättrar tillgängligheten och ökar möjligheten till delaktighet för alla människor i Trelleborgs kommun.

Norra skolan drygt hundra år gammal

I slutet av 1800-talet växte befolkningen snabbt i Trelleborg. Sedan staden återfått sina stadsrättigheter 1867 kom industrialismen igång på allvar. Hamnen byggdes, Johan Kock och flera med honom startade industrier, människor flyttade från landet in till staden.

Novellboken

Novellboken är en samling noveller skrivna av elever från klass fem på Bäckaskolan och elever på Söderslättsgymnasiet. Novellerna, som alla utspelar sig i Trelleborg, är en del av arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan i Trelleborg

November

I år är det 111 år sedan författaren Astrid Lindgren föddes. I Trelleborgs förskolor och lågstadieklasser arrangerades Birk- och Ronjaprojektet under läsåret 1996-1997 som handlade om att vara snäll mot andra, liksom barnen var i Ronja Rövardotter-boken.

November 2019

I ett arkiv är det inte endast pappersdokument som bevaras. Även till exempel foton, CD-skivor och föremål kan innehålla information och räknas som arkivhandlingar.

Kommunarkivet bevarar ett föremål från en dansk mekanikers företag. Edvard Jüngers Mechaniske Etablissement var det danska företaget som på 1800-talet tog fram flera nya mätinstrument. Jünger var med och utvecklade den första skrivkulan som var en skrivmaskin formad som ett klot. Instrument för optiska, geografiska och nautiska mätningar togs fram av företaget. Eftersom instrumentet i kommunarkivet ingår i ett hamnarkiv är det kanske någon variant av mätare för sjöfart.

Nya 25-metersbassängen

Den nya 25-metersbassängen används av både skolungdomar, motionärer och tävlingssimmare.

Nya regler för mobilanvändande under skoltid från och med läsåret 2019/2020

Information till vårdnadshavare med barn i Trelleborgs kommuns grundskolor:

Den 10 april beslutade Trelleborgs kommuns bildningsnämnd att införa förbud mot mobiltelefoner under skoltid i Trelleborgs grundskolor. Detta beslut börjar gälla vid skolstarten läsåret 2019/2020.

Nygatans ginkoallé

Det har planterats 70-80 st kinesiska tempelträd eller Ginkgo biloba, vilket är dess vetenskapliga namn, som allé längs Nygatan vilken är ett ovanligt inslag i Skandinavien. Den är belägen på båda sidor om Stortorget med en västlig och en östlig del.

Nyheter

Här kan du läsa vad som är på gång just nu, tips på nya pedagogiska hjälpmedel, handledningar, nya program eller intressanta projekt.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa