Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

n

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Namnet visar ortens ålder

De flesta by och sockennamn på Söderslätt och Skåne i övrigt är tvådelade. Många gånger ger detta en fingervisning åt när byn grundades.

Nationaldagsfirande

Sveriges Nationaldag 6 juni firas alltid rejält i Trelleborg. Hela centrum förvandlas till en folkfest med bilutställning, underhållning, traditionellt flaggfirande och mycket annat.

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, romer, samer, tornedalingar och judar. Minoritetsspråken är finska, romani chib, samiska, meänkieli och jiddisch.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal efter samtycke från patient, ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Naturreservat

Trelleborgs vackra natur består till stora delar av kustnära strandängar vid öppet hav, massvis av småsjöar som mosaik i slättens öppna jordbrukslandskap och de sydligaste delarna av ett spännande böljande backlandskap som för tankarna till senaste istidens avsmältning.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en god grund att stå på och den bredaste behörigheten till högskola och universitet. Alla programmets lärare har djup ämnes- kompetens, är legitimerade och har lång erfarenhet. Lärarna har ett nära samarbete med eleverna. Målet är att du ska lyckas och nå så långt som möjligt.

Natur & kulturmiljöplan

Trelleborgs kommun har många värdefulla natur- och kulturmiljöer. Dessa måste tillvaratas och vidareutvecklas på ett hållbart sätt när man planerar och bygger för framtiden. Dessa värden beskrivs i Natur- och kulturmiljöplanen, ett politiskt antaget strategidokument från 2010.

Natur- och vattenvård

Trelleborgs areal består till 82 % av intensivt odlad jordbruksmark. Trots den begränsade naturarealen har Trelleborgs kommun en relativt rik flora och fauna. Tack vare tillgången på olika naturtyper som ädellövskog, naturbetesmarker, slåtterängar, sandstränder, kustängar och olika småbiotoper, återfinns i kommunen mer än 500 vilda kärlväxtarter.

NEW PATTERN: så här jobbade vi

Under våren 2017 har museet, tillsammans med elever från Söderslättsgymnasiet, dykt ner i färg, form och olika konstnärliga uttryck. Resultatet kan ni ta del av i utställningen NEW PATTERN (8 sep – 19 nov), där vi vill inspirera till eget kreativt arbete med temat ”mönster”.

Nomering till Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset handlar om att lyfta fram goda exempel på insatser som förbättrar tillgängligheten och ökar möjligheten till delaktighet för alla människor i Trelleborgs kommun.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa