Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

l

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lilla Isie kyrka

Kyrkan, som kallas Lilla Isie kyrka men är belägen i Västra Torp, invigdes 1858 och ersatte då en medeltidskyrka i Lilla Isie by från 1100-talet.

Lilla Slågarps kyrka

Kyrkan byggdes 1868. Kyrktornet blev färdigt före själva kyrkan, 1823, och här finns bevarat en dopfunt samt en del av altartavlan från den gamla medeltida kyrkan som revs för att ge plats åt den nya. Dopfunten är av sandsten och har kittelformad urholkning.

Lilleskog

Lilleskog är en rest av en skogliknande större dunge som genom den idag nedlagda järnvägen till Lund och Akka husens tillkommelse numer bara finns kvar som ett fragment.

Livsmedel

Som livsmedelsföretagare ska du anmäla din livsmedelsanläggning till samhällsbyggnadsförvaltningen för registrering. Blanketter kan hämtas på vår webbplats eller hos oss.

Livsmedel

Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Livsmedelskontroll

I Sverige omfattas vi av EU-förordningar som kompletteras av svenska förordningar samt en livsmedelslag som reglerar frågor om livsmedel.

Livsmedel och hälsa

Miljöavdelningen i Trelleborgs kommun kan ge dig rådgivning och information om inom bland annat hälsa, miljö, natur, smittskydd och livsmedel.

LIFE Coast Adapt

Syftet med LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

Ljunggrenska skolan F-3

Ljunggrenska skolan – ”Vi är alla olika och unika, alla ska lyckas”

Loftet

Loftet är till för dig tjej och kille från fjärde klass och äldre men som inte har fyllt 18 år. Vi har en aktiv och kreativ verksamhet för den som gillar det. Vi har egna lokaler och personalen arbetar som utåtriktade fritidsledare.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , Nästa