Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

l

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lediga lokaler

Söker du lokal att hyra? Eller mark att köpa? Som ett led i vårt arbete med att underlätta för expansion och nyetableringar kan du i vårt register söka i utbudet av lokaler och mark att hyra eller köpa i Trelleborg. Alltifrån industri, lagerlokaler, verkstäder, kontor och butiker till tomtmark.

Ledningsstöd

Ledningsstöd ansvarar för politisk service och beredning av ärenden för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden, kommunövergripande administration och utredningsuppdrag.

Ledsagare - Medresenär

Ledsagare kan beviljas när färdtjänstberättigad person inte längre klarar själva färdtjänstresan med den hjälp som ges av chauffören i taxibilen och från dörr till dörr.

Ledsagarservice

Du kan ansöka om ledsagarservice om du har funktionsnedsättning med behov av stöd för att kunna vara med på aktiviteter eller delta i kulturlivet.

Lejongruppen

Socialförvaltningen erbjuder gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år. Lejonet är ett pedagogiskt stödprogram för arbete i grupp med barn som lever i familjer som har eller har haft en känslomässig sjukdom (missbruk, psykisk ohälsa, våld).

Leverans och återlämning av surfplatta

Har du frågor om beställning, leverans eller återlämning av surfplatta kontaktar du kommunledningskansliet.

LFA-metoden

LFA står för Logical Framework Approach eller Lyssna, Fundera, Agera.

Likabehandling

Varje skola i Sverige ska årligen upprätta en plan mot diskriminering (enligt Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen).

Liljeborgsskolan 4-9

Liljeborgsskolan vill vara en skola för var och en. Alla är olika och har olika behov och förutsättningar. Därför vill vi erbjuda både bredd och spets i vår utbildning.

Lilla Beddinge kyrka

Lilla Beddinge kyrka är stor med en mångvinklad och utsirad exteriör. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekten Helgo Zetterwall på senare delen av 1800-talet. Den invigdes 1880 och är byggd i det som kallas moderniserad romansk stil.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa