Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

l

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lagar och regler

Trelleborg kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och de EU-direktiv som berör upphandling.

Lagen om valfrihetssystem

Trelleborgs kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval av servicetjänster (städ, tvätt och inköp) inom hemtjänsten vilket stöds av Lagen om valfrihet (LOV).

Lagom bäst för livsnjutare i jordbruksnäringen

Av de 272 företag som ägnar sig åt att bruka Trelleborgs kommuns prima klass 10-jordar är Sjörupsgården ett. Lantbruket beläget på slätten mitt emellan samhället Sjörup och Västra Alstad en dryg mil från kusten är inte minst, absolut inte störst, men alldeles lagom för det liv 63-årige lantbrukaren Hans Ström vill leva. 55 hektar åkermark är tillräckligt.

Lagring av kemikalier

Verksamhetsutövare ansvarar enligt miljöbalken för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Lagstiftning och ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Trelleborgs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggningen av ansöknings- och tillsynsärenden. Förvaltningens roll i ett ansökningsärende är att granska och bedöma om den avloppsanläggning som du vill anlägga uppfyller lagstiftningens krav.

Landsbygdsmiljonen

Varje år finns möjlighet att söka stöd från Trelleborgs kommun för landsbygdsutveckling. Bidrag kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd, dock inte av företag eller enskilda personer.

Landsbygdsstrategi

Så arbetar vi i Trelleborg med landsbygdsutveckling

Landsbygdsstrategin för Trelleborgs kommun är ett viktigt strategiskt dokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs landsbygd och hur invånare på landsbygden kan få förutsättningar till ett gott liv genom livets alla skeden.

Landsbygdsutveckling

Skåne har en unik närhet mellan stad och landsbygd och i Trelleborg är landsbygdens närhet påtaglig - direkt utanför Trelleborgs stad böljar en attraktiv landsbygds med kust-, slätt och kullandsskap. Avstånden är små mellan tätorternas service och landsbygdens orter.

Landstinget

Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken.

Larmnummer 112

Vid nödsituationer kan ett fåtal sparade minuter betyda väldigt mycket. Det är därför viktigt att veta hur man bör agera då olyckan är framme.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa