Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

l

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lagen om valfrihetssystem

Trelleborgs kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval av servicetjänster (städ, tvätt och inköp) inom hemtjänsten vilket stöds av Lagen om valfrihet (LOV).

Lagring av kemikalier

Verksamhetsutövare ansvarar enligt miljöbalken för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Lagstiftning och ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Trelleborgs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggningen av ansöknings- och tillsynsärenden. Förvaltningens roll i ett ansökningsärende är att granska och bedöma om den avloppsanläggning som du vill anlägga uppfyller lagstiftningens krav.

Landstinget

Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken.

Larmnummer 112

Vid nödsituationer kan ett fåtal sparade minuter betyda väldigt mycket. Det är därför viktigt att veta hur man bör agera då olyckan är framme.

Ledarutbildning i anpassad idrott

Trelleborgs kommun bjuder in föreningar till ledarutbildning för funktionärer och ledare som vill veta mer om bemötande och anpassad idrott för personer med funktionsnedsättning.

Ledarutbildning Plattformen

Lördag 23 april och söndag 24 april arrangeras ledarutbildning Plattformen - Barn och ungdom i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Utbildningen är en del av fritidsnämndens utbildningssatsning 2016 och är gratis för bidragsberättigade idrottsföreningar i Trelleborg.

Lediga lokaler

Söker du lokal att hyra? Eller mark att köpa? Som ett led i vårt arbete med att underlätta för expansion och nyetableringar kan du i vårt register söka i utbudet av lokaler och mark att hyra eller köpa i Trelleborg. Alltifrån industri, lagerlokaler, verkstäder, kontor och butiker till tomtmark.

Lediga tomter

Här nedan presenteras kommunala tomter till salu.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa