Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

k

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Kommunfullmäktige live

Numera kan man följa kommunfullmäktiges sammanträden via direktsändning, och även se filmerna i efterhand.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har ansvar för
sådant som är gemensamt för alla förvaltningar
till exempel kommunens utveckling.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i fyra olika avdelningar: Tillväxt, Ledningsstöd, Kommunikation samt Kvalitet och resursutveckling.

Kommunstatistik

Kommunfakta heter Statistiska Centralbyråns, SCB:s, faktablad som numera ges ut två gånger per år. Det innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Det finns även versioner som behandlar barn och miljö.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Trelleborgs regering och består av fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen leder, förbereder och samordnar allt arbete i kommunen. Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång i månaden med undantag av sommaren. Mötena är inte offentliga.

Kommunstyrelsens ordförande

Pressbilder på Mikael Rubin (M), Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper

Trelleborgs kommun har fyra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper med olika inriktningar. Två av grupperna (en för åk 3-5 och en för åk 6-9) har inriktningen elever med autism.

Kommun & Politik

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommun & Politik - länkar

Länkar till mer information på Internet kring sådant som har med kommunal och politisk verksamhet att göra.

Kompetensutvecklingsinsats

Barns, elevers och studerandes språk- och kunskapsutveckling är hela skolans ansvar. Den 19 augusti samlades all pedagogisk personal för en kompetensutvecklingsinsats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 12 , Nästa