Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

k

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Kommunal vuxenutbildning

Det ska vara lustfyllt att studera. Du kanske behöver lära dig bättre svenska, komplettera betyg för studier på högskolan eller önskar prova nya vägar mot ett nytt yrke.

Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar från 1863 för alla de 30 kommuner som numera tillhör Trelleborgs kommun. Äldre handlingar (före 1863) är slutarkiverade på Landsarkivet i Lund.

Kommundirektör

Pressbilder på Fredrik Geijer, Kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Kommunen

Kommunen fattar beslut nära dig, t ex om din närmiljö.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK är ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Verktyget är framtaget av Sverige kommuner och landsting, SKL, och är till för att underlätta jämförelser mellan olika kommuner.

Kommunens organisation

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunfakta

Trelleborg är Sveriges sydligaste stad. Centralorten Trelleborg är en viktig industri- och hamnstad vid östersjökusten och utgångspunkt för Europavägarna 6 och 22 samt riksväg 9 och länsväg 108. Europaväg 65 och länsväg 101 genomkorsar kommunens norra del.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Trelleborgs riksdag och har 51 ledamöter som utses direkt i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige live

Numera kan man följa kommunfullmäktiges sammanträden via direktsändning, och även se filmerna i efterhand.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 12 , Nästa