Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

k

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Klaviaturinstrument

De klaviaturinstrument du kan lära dig på Kulturskolan är piano och keyboard. Vill du spela något av detta så kräver det att du har ett instrument hemma.

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Kulturpolitisk strategi

Kulturnämnden beslutade 9 december att anta kulturpolitiska strategi för Trelleborgs kommun 2017 - 2020 samt att överlämna strategin för antagande till kommunfullmäktige. Alla aktörer inom kultursektorn och samtliga nämnder, bolag och styrelser i Trelleborg har haft möjlighet att yttra sig.

Kartläggning av föreningsledare

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en kartläggning av föreningsledare i föreningar som får bidrag av fritidsnämnden för sina barn- och ungdomsverksamheter.

Konsumenträtt

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill framföra klagomål till oss så finns det flera olika sätt för dig att föra fram din åsikt.

Kurser och utbildning

Skoldatatekets personal erbjuder utbildning i kommunlicenser och användning av alternativa verktyg för pedagoger och barn/elever.

Kris i livet

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga som har kris i livet. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Kontinentens förskola

Förskolan i centrum med kulturen inne och runt knuten.

Krisberedskapstävling

Tack för att du deltagit i vår Krisberedskapstävling. Nu håller vi tummarna för att det blir du som vinner!

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 13 , Nästa