Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

j

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Juni 2019

År 1998 fick Trelleborgs miljö- och hälsoskyddsnämnd meddela till Livsmedelsverket vad nämnden tyckte om att skånsk spettkaka skulle bli en geografisk beteckning på livsmedel. Sverige skulle skicka en ansökan till Europeiska gemenskapen om att få skydda livsmedelsnamnet skånsk spettkaka. Nämnden beslutade att stödja ansökan. Ansökan godkändes i Europa och numera får bakverket endast kallas för skånsk spettkaka om det tillverkas i Skåne.

Jämförelseprojektet Luppen

Trelleborgs kommun har tidigare tillsammans med Sjöbo, Olofström, Sölvesborg, Klippan och Bromölla deltagit i nätverket Luppen. Jämförelseprojektet var en landsomfattande satsning under tiden 2007-2010 på jämförelser av kostnader och kvalitet i lokala nätverk. Projektet är nu avslutat.

Jämförelser med andra

Här hittar du undersökningar och jämförelser där Trelleborgs kommuns resultat ställs i relation till andra kommuner.

Jämställdhetskarta

Organisationen Winnet har på uppdrag av Trelleborgs kommun skickat ut enkäter till ideella föreningar i Trelleborg som erhåller kommunala medel. Enkäterna ska användas för att skapa en jämställdhetskarta som belyser jämställdheten i Trelleborg, genom att synliggöra de olika livsvillkor som finns för kvinnor och män.

Jämställdhetsplaner

Sedan 2015 har kultur- och fritidsförvaltningen gett stöd åt föreningar som vill ta fram jämställdhetsplaner. Hittills har åtta föreningar tagit fram jämställdhetsplaner och hos fler föreningar pågår jämställdhetsarbetet nu för fullt.

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet i arbetslivet innebär att alla medarbetare oberoende av kön ges lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor.

Jämställt så in i döden, eller...

Följ med oss till Norra Kyrkogården. En kyrkogård är som ett samhälle i miniatyr där varje grav har fryst tiden i ett visst ögonblick. Det går att utläsa yrkesidentitet, könsskillnader, livslängd, ekonomisk status och går att göra jämförelser över tid.

Jämställt Övre

Trelleborgs kommun har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor i Malmö och med Lunds universitet som samarbetspartner fått stöd från Boverket för att arbeta med jämställda offentliga miljöer. Boverket delade i första omgången ut ca 6 miljoner kr till 6 olika projekt bland totalt 74 sökande.

Jätteloka

Jättelokan är giftig och är en växt som hotar den biologiska mångfalden genom att den är stor och lätt tar över där den växer. Det är därför viktigt att markägaren bekämpar den där den dyker upp.

J F Hellmansgatan

Johan Ferdinand Hellman var bördig från Kungsbacka i Bohuslän där han föddes den 16 maj 1820.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , Nästa