Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Investeringsplan

Här är kommunens långsiktiga investeringsplan som kommunfullmäktige beslutar om årligen i november.

Invigning

Häng med dj, mat och dricka. Fredagen den 27 maj 2016 var det invigning av den nya platsen på Övre.

Isfyren ersatte Trelleborgs redd

1930 – för sjuttiofem år sedan - hade fyrskeppet Trelleborgs Redd tjänat ut. Fyrskeppet ersattes med en fast fyr i östra delen av inseglingsrännan till Trelleborg. Allt sedan dess har fyren, i dagligt tal kallad Isfyren, väglett sjöfarande till och från Trelleborgs hamn.

Ishall

Ishallen i Trelleborg finns på Söderslättshallen. Ishallen bokas av bland annat skolor och föreningar. Särskilda öppettider finns för privatpersoner som vill åka skridskor.

Ishockeygymnasium

Söderslättsgymnasiet erbjuder lokalt ishockeygymnasium där eleverna läser idrottskurser med ishockeyinriktning under tre timmar i veckan hela gymnasietiden.

IT och digitala verktyg

I Trelleborgs kommun ska barn och elever erbjudas en samtida och framtida förskola/skola. Alla barn och elever ska, oavsett förskola/skola, ha likvärdiga förutsättningar att arbeta digitalt utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för IT- och telefoniservice till alla kommunens interna funktioner.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida)