Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Internationellt arbete

Trelleborgs kommun har idag vänortssamarbete med Bitola (Makedonien), Hammerfest (Norge), Holbaeck (Danmark), Lübeck (Tyskland) samt Stralsund (Tyskland). Ansvarig för vänortssamarbetet är kommunfullmäktiges presidium.

Intresseanmälan

Behovet av gode män och förvaltare ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar.

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan om du är intresserad av anslutning till fjärrvärme. Vi gör då en bedömning om fjärrvärmeutbyggnad till din fastighet kan komma att bli aktuell och i så fall när detta kan ske.

Intresseanmälan av lovaktiviteter med ekonomiskt stöd

I budgetpropositionen för 2019 avsätter regeringen 200 miljoner kronor till gratis sommarlovsaktiviteter. Stödet ska fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna.

Intresseanmälan lärarstudenter

Vi vill ha fler fantastiska medarbetare! Är du intresserad av att bli en av oss i Trelleborgs kommun? För att lyckas i vårt utvecklingsarbete behöver vi skickliga lärare och skolledare. Som lärare i Trelleborgs kommun ses du som vår viktigaste tillgång för att förverkliga vision, mål och uppdrag.

Intresseanmälan yrkesverksamma

Vi vill ha fler fantastiska medarbetare! Är du intresserad av att bli en av oss i Trelleborgs kommun? För att lyckas i vårt utvecklingsarbete behöver vi skickliga lärare och skolledare. Som lärare i Trelleborgs kommun ses du som vår viktigaste tillgång för att förverkliga vision, mål och uppdrag.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid. Söderslättsgymnasiet erbjuder samtliga fem introduktionsprogram.

Invandring och integration

Du som är nyanländ kan få service av kommunen för att underlätta din etablering genom arbete och studier.

Inventering av flerbostadshus

Mer än var fjärde Trelleborgare är över 60 år. Med åldern kommer ofta ökade behov av god tillgänglighet, då olika funktionsförmågor försämras.

Investeringar

Investeringarna uppgick 2013 till 189,3 miljoner kronor, varav 52,3 miljoner kronor för de taxefinansierade verksamheterna; elnät, renhållning samt vatten och avlopp.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , Nästa