Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet erbjuds inom Teknikcollege.

Informationsmöten

Projektet arrangerar allmänna informationsmöten, samrådsmöten och träffar för utvalda grupper efterhand som arbetet med Kuststad 2025 pågår.

Informationsnummer 113 13

Numret gäller i hela landet och ska vara ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Information om köldmedia

För dig som har kyl-, luftkonditionerings-, eller värmepumputrustning.

Information om tillgänglighet

Trelleborgs kommun har anslutit sig till Tillgänglighetsdatabasen. Det innebär att det kommer att finnas möjlighet för alla som behöver detaljerad tillgänglighetsinformation om kommunens fastigheter att söka dessa i tillgänglighetsdatabasen på internet.

Information till huvudman

Överförmyndarenheten skickar ut ett arvodesbeslut till dig som god man, förvaltare eller förmyndare.

Information - Smygehamns avloppsreningsanläggning

Tekniska förvaltningen i Trelleborgs kommun kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt verksamhet vid Smygehamns avloppsrenings­anläggning och fortsatt utsläpp av renat avlopps­vatten till Östersjön.

Inför vintern

Visst är det vackert när första snön faller? Eller att vara ute och promenera en kall vinterkväll med stjärnklar himmel?

Inga Bildsökarträffar i höst!

Tyvärr kan museet inte erbjuda några bildsökarträffarna under hösten, på grund av pensionsavgångar. Vi hoppas dock få återkomma och att detta kan ske inom en inte alltför avlägsen framtid!

Ingen Kungsgata men väl Kungavägar

I motsats till många andra städer saknar Trelleborg såväl Kungsgatan som Drottninggatan. Det hindrar emellertid inte att det finns flera kunga- och en drottningväg i Trelleborg.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , Nästa