Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade (2015-10-26, § 217) om budget för 2016. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2016.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade (2014-12-18, § 102) om budget för 2015. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2015.

Intresseanmälan lärarstudenter

Vi vill ha fler fantastiska medarbetare! Är du intresserad av att bli en av oss i Trelleborgs kommun? För att lyckas i vårt utvecklingsarbete behöver vi skickliga lärare och skolledare. Som lärare i Trelleborgs kommun ses du som vår viktigaste tillgång för att förverkliga vision, mål och uppdrag.

Introduktionsprogram

Ger dig som inte är behörig till ett nationellt program fem möjligheter att ändå komma vidare. Som elev på introduktionsprogrammen får du en individuell studieplan som reglerar innehållet i och omfattningen av din utbildning. Söderslättsgymnasiet erbjuder samtliga fem introduktionsprogram.

Isfyren ersatte Trelleborgs redd

1930 – för sjuttiofem år sedan - hade fyrskeppet Trelleborgs Redd tjänat ut. Fyrskeppet ersattes med en fast fyr i östra delen av inseglingsrännan till Trelleborg. Allt sedan dess har fyren, i dagligt tal kallad Isfyren, väglett sjöfarande till och från Trelleborgs hamn.

Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Invigning

Häng med dj, mat och dricka. Fredagen den 27 maj 2016 var det invigning av den nya platsen på Övre.

Intresseanmälan

Behovet av gode män och förvaltare ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar.

Integrationsaktiviteter

Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa