Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor. Du kan också boka lokaler till andra större arrangemang, exempelvis konserter eller föreningsmässor.

Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall.

Idrottsframgångar

Det finns många duktiga idrottare i Trelleborg! Här listas några av de framgångar som nåtts.

Idrotts- och fritidspolitiska mål

I fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål för 2017-2020 finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Idrott, motion och friluftsliv

Är du intresserad av idrott, motion och friluftsliv finns det mycket att uppleva och göra på fritiden i Trelleborg. Här finns badhus, idrottsplatser, skjutbanor, fina naturområden, badstränder, campingplatser och småbåtshamnar.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 242 om budget för 2018 samt även beträffande fördelning av medel avseende löneöversyn 2017 den 18 december 2017, § 26. Utifrån dessa beslut har bildningsnämnden fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola samt särskola (fritids) (grundbelopp) för 2018.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade (2014-12-18, § 102) om budget för 2015. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2015.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 242 om budget för 2018 samt även beträffande fördelning av medel avseende löneöversyn 2017 den 18 december 2017, § 26.

Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Individuellt handledda studier (IHS)

Vuxenutbildningen är även till för dig som önskar eller är i behov av särskilt stöd. Vi på IHS är till för dig med någon form av inlärningshinder, till exempel dyslexi, dyskalkyli eller svårigheter med svenska som andra språk.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa