Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor.

Idrottsframgångar

Det finns många duktiga idrottare i Trelleborg! Här listas några av de framgångar som nåtts.

Idrotts- och fritidspolitiska mål

I fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål för 2017-2020 finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Idrott, motion och friluftsliv

Är du intresserad av idrott, motion och friluftsliv finns det mycket att uppleva och göra på fritiden i Trelleborg. Här finns badhus, idrottsplatser, skjutbanor, fina naturområden, badstränder, campingplatser och småbåtshamnar.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018, § 247 om budget för 2019. Utifrån dessa beslut har bildningsnämnden fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola samt särskola (fritids) (grundbelopp) för 2019.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018, § 247 om budget för 2019. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola (fritids), gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2019.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018, § 247 om budget för 2019.

Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Inbjudan traditionellt julbord

Som ett tack för samarbetet under det gångna året har Trelleborgs kommun glädjen att inbjuda dig till traditionellt julbord i Parken, måndagen den 17 december kl 18.00

Inbjudan traditionellt julbord

Som ett tack för samarbetet under det gångna året har Trelleborgs kommun glädjen att inbjuda dig till traditionellt julbord i Parken, måndagen den 17 december kl 18.00

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa