Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

i

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor.

Idrottsframgångar

Det finns många duktiga idrottare i Trelleborg! Här listas några av de framgångar som nåtts.

Idrotts- och fritidspolitiska mål

I kultur- och fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål för 2017-2020 finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Idrott, motion och friluftsliv

Är du intresserad av idrott, motion och friluftsliv finns det mycket att uppleva och göra på fritiden i Trelleborg. Här finns badhus, idrottsplatser, skjutbanor, fina naturområden, badstränder, campingplatser och småbåtshamnar.

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 243 om budget för 2020.

Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium (grundbelopp) för år 2020. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 243 om budget för 2020.

Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium (grundbelopp) f��r år 2020. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

IKE/Fristående enhet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 243 om budget för 2020.

Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium (grundbelopp) för år 2020. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Individuellt val

Som elev på Söderslättsgymnasiet har du ett brett och varierat urval av I-vals kurser. Majoriteten av kurserna startar varje läsår. I-val väljs inför årskurs 2 (100 poäng) och årskurs 3 (100 poäng).

Individ-och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa dig med råd och stöd i din livssituation som rör barn och ungdomar, psykisk ohälsa eller om du har problem med alkohol/narkotika. relationsproblem eller annat du behöver prata om.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa