Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

h

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Hitta bostad

För dig som vill flytta till Trelleborg eller som av annan anledning söker bostad har vi samlat en del länkar som kan vara till nytta för dig oavsett om du vill hyra, köpa eller bygga själv.

Hitta till Badhuset

Badhuset har adress Östra Vallgatan 6, 231 52  Trelleborg.

Hjulångare skötte postgången

Även om Rex och Imperator är de mest namnkunniga av postångarna på leden Trelleborg-Sassnitz, så seglade en lång rad båtar mellan Trelleborg och Sassnitz under de tolv år trafiken pågick.

Hjälpmedel

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter på rehabenheten ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel med hänsyn till ditt behov eller din funktionsnedsättning. När du har svårt att klara din vardag kan du behöva hjälpmedel för att öka din självständighet.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas av kommunen om man på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver göra förändringar i sin bostad.

Hjälp att försörja dig

Om du inte har pengar till
att försörja dig eller din familj
kan du få försörjningsstöd.

Hjälp i hemmet

Du kan ha rätt till hjälpinsatser i hemmet. Insatserna ska stärka dina möjligheter att bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

Hjälp till barn och unga

Det finns många anledningar till att barn och unga kan må dåligt. Här kan du finna information om olika problem och vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Hjälp ur beroendet

Du som har alkohol-, narkotika- eller spelberoendeproblematik kan få hjälp på beroendeenheten.

Hjälp vid röstning

Nu erbjuder kommunen dig att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe får du, om du begär det, lämna din röst i bostaden till av kommunen särskilt förordnade röstmottagare.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , Nästa