Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

h

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Hagaparken

Hagaparken är belägen strax österut från Österlidsvägen invid östra ringvägen.

Hallå där...

... Ditte Fagerlund, vd för AB Visit Trelleborg.

Vad är ditt uppdrag som vd för AB Visit Trelleborg?
- Mitt uppdrag är att leda vår verksamhet med destinationsutveckling, besöksnäring och evenemang. Visit Trelleborg är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som ser till att vi gör rätt saker utfrån vårt uppdrag.

Hallå där...

... Lena Borglund, stadsarkitekt i Trelleborgs kommun.

Hallå där...

... Kristoffer Tonning, gatuchef i Trelleborgs kommun

Vilket är ditt uppdrag och vad innebär det?
- Gatuavdelningen, som jag är chef för, arbetar bland annat med drift, underhåll och förnyelse av vägar och tillhörande anläggning, som till exempel gatubelysning, inom kommunens väghållningsansvar. Vi är väghållningsmyndighet och ska se till att kommunens skyldigheter som väghållare enligt väglagen efterlevs.

Hallå där...

... Lars G. Olsson, arbetsmarknadsnämndens ordförande!

Arbetsmarknadsnämnden har ju numera har det operativa ansvaret för näringslivsfrågorna i Trelleborgs kommun. Vad innebär det och hur tar ni er an uppdraget?

Hallå där...

... Zouhair Arabi-Eter, chef för Näringsliv på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Vad är ditt uppdrag och vad innebär det?
- Jag har ett övergripande ansvar för att leda, följa upp och utveckla verksamheten. Det en unik möjlighet att kunna påverka, driva utveckling och skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt näringsliv och för en attraktiv plats att bo och leva i.

Hallå där...

... Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.

Hammarbäcken

Hammarbäckens avrinningsområde startar strax väster om Skegrie. På skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 kan man se hur Hammarbäcken rinner från ängs- och fuktmarker i området. Vattendraget rinner sedan västerut och mynnar i Foteviken.

Hammarlövs kyrka

Hammarlövs kyrkas mäktiga rundtorn reser sig över byn. Tornet hör till de äldsta på Söderslätt och är det enda runda. Tornet byggdes i försvarssyfte för att skydda mot de krigiska vendernas härjningar vid Skånes sydkust.

Hamnen

Från Trelleborgs hamn utgår idag fem färjeförbindelser till och från Kontinenten, en till Swinoujscie, en till Sassnitz, två till Rostock och en till Travemünde. Totalt 13 s.k. RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa