Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

g

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Gylle

Gylle är en central särskild undervisningsgrupp för skolåren 1-6 som tar emot elever från hela Trelleborgs kommun. På Gylle går elever som av olika anledningar inte kan delta i den ordinarie skolverksamheten och som gynnas mer av att, under en begränsad tid, vistas i en särskild undervisningsgrupp.

Gylle kyrka

Gylle kyrka är från medeltiden men har upprepade gånger byggts om och till. 1875 byggde man till p.g.a. befolkningsökningen. P.g.a. av detta förstördes mycket av det gamla och kyrkan förändrades helt.

Gymnasial utbildning teoretiska kurser

Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till dig som vill komplettera tidigare gymnasieutbildning, läsa en enstaka kurs eller ett helt slutbetyg/gymnasieexamen.

Gymnasielunch

På rekommendation av regeringen har det beslutats att införa distansundervisning på gymnasiet från och med den 18 mars för att minska smittspridningen av Corona-viruset.

Det innebär att du som elev på gymnasiet studerar hemifrån och inte får någon lunch på skolan. Trelleborgs kommun har därför beslutat att ge dig möjlighet att hämta lunch på restauranger eller caféer i kommunen på Trelleborgs kommuns bekostnad under april och maj 2020.

Observera att erbjudandet endast gäller elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och studerar vid ett gymnasium!

Gymnasieskolan

Efter grundskolan
kan du läsa på gymnasieskola.
Gymnasieskolan är gratis.

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningen att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Gymnasiet

Studie- och yrkesvägledare är de personer på skolan som du kan vända dig till om du vill ha hjälp med ditt studie- och yrkesval.

Gymnasium

Alla elever som avslutat grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

Gödselhantering

Vid hantering av gödsel finns det regler att förhålla sig till. Reglerna är till för att bland annat minska påverkan på miljö och vatten.

Göra en dödsboanmälan

Ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader görs på en blankett som finns att hämta hos kundtjänst på Rådhuset, Algatan 13. Du kan också ringa 0410-73 30 00 för att beställa en blankett som sedan skickas hem till dig.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida)