Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

g

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Grundskola

Till studie- och yrkesvägledaren vänder du dig för att få hjälp med frågor kring gymnasievalet, utbildningar och yrken.

Grundskola och förskoleklass

Det år som ert barn fyller sex år är han/hon välkommen att börja i förskoleklass till hösten. Alla vårdnadshavare behöver göra ett aktivt val av skola. Sedan januari 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att elever i förskoleklass har skolplikt.

Grundskolor

I Trelleborg finns ett stort urval grundskolor. De kommunala grundskolorna har Trelleborgs kommun som huvudman och de fristående grundskolorna har annan huvudman än Trelleborgs kommun.

Gruppbostäder och serviceboende

Trelleborgs kommun tillhandahåller 10 gruppbostäder och 2 serviceboenden för personer med behov av stöd och service enligt LSS.

Gränsvisning

All mark är indelad i fastigheter, och om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan vi ofta hjälpa dig hitta den. Det kan till exempel vara inför att du ska bygga en ny byggnad som ska ske nära gränsen.

Gränsvärden och mätningar

Ljud är små tryckvariationer i luften. Vid mätning av ljudtrycket används den logaritmiska enheten decibel (dB).~0 dB motsvarar det lägsta en människa med normal hörsel kan höra.

Gräsklippning

Gräsklippningen i kommunen pågår främst under perioden maj till september. Arbetet är som mest intensivt fram till midsommar då behovet av klippning är som störst.

Grävningsbestämmelser

Om grävning ska utföras i allmän platsmark, finns det bestämmelser om detta. Ansökning görs till Trelleborgs kommun. Dagens bestämmelser är under ständig utveckling.

Grönby har inget med färg att göra

Grönby tillhör de ortnamn på Söderslätt som brukar ställa till huvudbry. Vad är det som är grönt? Skogsbrynet i Norra Grönby eller...? Svaret är enklare är så, namnet har ingenting alls med färg att göra..

Grönby kyrka

Grönby kyrka har både torn och långhus från medeltiden. Tornet byggdes till 1741.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , Nästa