Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

g

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Genomförande

Att skapa ett förändrat och utökat vägledningsarbete är en ständig pågående process över tid. Deltagande förskolor och grundskolor samt gymnasieprogram får, utifrån behov, tillgång till olika aktiviteter och insatser för att främja en likvärdig, normkritisk studie- och yrkesvägledning för barn och elever på den egna för-/grundskolan/gymnasieprogrammet.

Genomförande

Genomförandet av "Raka vägen – från skola till arbete" sker i nära samarbete med arbetsgivare från näringsliv och offentlig sektor.

Geografisk information (GIS)

GIS, geografiska informationssystem, är datorbaserade system för att koppla samman statistik och geografisk data med en karta. GIS används för att samla, lagra, analysera och visualisera dessa data på ett bra sätt.

Gessiebäcken

Gessiebäcken börjar i öster i småvattensystemen öster om Västra Ingelstad och mynnar i Öresund i väster. Tätorterna Arrie, Västra Ingelstad, Hököpinge och Gessie ligger helt eller delvis inom avrinningsområdet och avvattnas till Gessiebäcken.

Ge ditt matavfall nytt liv

Varje år slängs tusentals ton matavfall i Trelleborg. Plockanalyser och schablonberäkningar visar att matavfallsmängden i våra sopkärl uppgår till i genomsnitt 95 kilo per person och år. Genom att sortera ut matavfallet separat kan det behandlas till biogas (fordonsgas) och biogödsel.

GhostGuard

Spökgarn är garn (fiskenät) som av olika skäl har förlorats eller lämnats kvar i haven. Spökgarnen utgör ett stort hot för fisk, fågel, marina däggdjur och dykare som antigen trasslar in sig i garnen eller kvävs om de får i sig fragment av garnen.

Gislöv

Gislöv är en central särskild undervisningsgrupp för elever tillhörande årskurs 6-9. Till Gislöv kommer elever som av olika anledningar inte kan gå kvar på sin hemskola.

Gislövsån

Gislövsån är ett av de mindre vattendragen i Trelleborgs kommun. Dagens Gislövså visar sig strax väster om vägen mellan Simlinge och Simremarken. Av den skånska rekogniseringskartan från 1812-1820 framgår att ån kommer från de fuktiga markerna söder om Södra Åby. Dessa marker är nu utdikade och ån är kulverterad fram till vägen. Gislövsån rinner sedan i sydvästlig riktning och mynnar idag i de östra delarna av naturreservatet Dalköpinge ängar.

Gislövs kyrka

Gislövs kyrka anses vara helgad åt S:t Petrus. På kyrkans sigill som finns bevarat på Lunds Historiska museum finns en nyckel.

Goda relationer gynnar hela Västra verksamhetsområdet

2014 gick flytten från centrum. Efter fem år på Västra verksamhetsområdet och mer än 500 begravningar är Larssons begravningsbyrå & juridik väletablerade i området.

Nu tar byrån täten i dialogen med Trelleborgs kommun. Tillsammans med en handfull andra företag på verksamhetsområdet bildar Larssons en grupp för att lösa gemensamma utmaningar.

- Vi alla vill förstås att det ska fungera här ute, och då är det positivt med den här typen av dialogmöten, säger ägaren Leif Ekvall.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , Nästa