Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

g

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Gamla 25-metersbassängen

Gamla delen på Badhuset med sina konstnärliga utsmyckningar är plats för vattenlekar och hopp. 25-metersbassängen är 4,1 meter djup på det djupaste stället. Trampolinerna är en meter, tre meter och fem meter höga.

Gamla vattendrag ger gator namn

Företeelser i naturen har ofta gett namn åt gator, gårdar, skolor och andra byggnader. Trelleborg är inget undantag, här finns flera exempel på hur åar och vattensamlingar lever vidare som namn på dagens trafikleder.

Garvaregården drygt 150 år ung

För några decennier sedan ett slitet förråd – idag en av Trelleborgs vackraste byggnader med såväl arkiv som café och utställningslokaler. Garvaregården har en både lång och fascinerande historia som innehåller både avlusningsanstalt och centralkök för hungriga!

Gator och vägar

Sveriges vägnät består av 9 800 mil statliga vägar, 3 700 mil kommunala gator och vägar samt cirka 28 400 mil enskilda vägar.

Gator på Fagerängen hyllar systrar

Nej, något släktskap förelåg inte mellan de båda systrar som fått ge namn åt två av gatorna på Fagerängen i nordöstra delen av centralorten.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Gatubelysning

Tekniska serviceförvaltningen sköter på uppdrag av Trelleborgs kommun större delen av den offentliga belysningen i Trelleborg. Belysningen omfattar omkring 8 250 gatlyktor spridda över hela kommunens yta.

Gatunamn

Kraaksgatan. Frans Malmrosgatan. Lejonhjälmsgränden. Petersborgsvägen. Fanjunkaregatan. Syster Hannas väg, Dr Ljunggrens plan. En samling gatunamn i centrala Trelleborg, namn som vi använder oss av i vardagslag utan att skänka en tanke på varifrån namnen är hämtade.

Gaturegister för hemvårdsindelning

Din bostadsadress avgör vilket hemvårdsområde du tillhör.

Gaturenhållning och snöröjning

Renhållningen kring gator, cykelbanor och gångbanor omfattar både gaturenhållning under sommarhalvåret och snöröjning och halkbekämpning under vintertid. Ansvar för renhållning ligger på väghållaren vilken kan vara enskild, kommunal eller statlig.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa