Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

g

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Gamla 25-metersbassängen

Gamla delen på Badhuset med sina konstnärliga utsmyckningar är plats för vattenlekar och hopp. 25-metersbassängen är 4,1 meter djup på det djupaste stället. Trampolinerna är en meter, tre meter och fem meter höga.

Gamla vattendrag ger gator namn

Företeelser i naturen har ofta gett namn åt gator, gårdar, skolor och andra byggnader. Trelleborg är inget undantag, här finns flera exempel på hur åar och vattensamlingar lever vidare som namn på dagens trafikleder.

Garvaregården drygt 150 år ung

För några decennier sedan ett slitet förråd – idag en av Trelleborgs vackraste byggnader med såväl arkiv som café och utställningslokaler. Garvaregården har en både lång och fascinerande historia som innehåller både avlusningsanstalt och centralkök för hungriga!

Gasverket Ungdomens Hus

Gasverket Ungdomens Hus är den största fritidsgården i Trelleborg. Gasverket finns nära centrum och har bland annat sällskapsrum, danslokal och en stor, välbesökt inomhus skateboardanläggning. Här finns också två välutrustade replokaler som används flitigt av musikintresserade ungdomar.

Gator A-E

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator F-I

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator J-K

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator L-O

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator och vägar

Sveriges vägnät består av 9 800 mil statliga vägar, 3 700 mil kommunala gator och vägar samt cirka 28 400 mil enskilda vägar.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa