Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

f

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Facebook

Facebook är en social nätgemenskap som grundades 2004. Via Facebook kan man kommunicera med vänner, organisationer, företag eller kommuner.

Fackliga organisationer

I samband med att du söker någon tjänst hos Trelleborg kan du ha frågor och vilja komma i kontakt med en representant för någon av de fackliga organisationerna.

Fakta och statistik

När det gäller folkhälsodata finns det fakta och statistik på nationell, regional och lokal nivå.

Fallolyckor

Risken för fallolyckor ökar med stigande ålder. Nedsatt rörelseförmåga, balans och syn är faktorer som ökar risken att falla och skada sig.

Familjebehandling

Familjebehandling är en möjlighet för er familj att förändra er livssituation.

Familjecentralen

På Familjecentralen Bryggan samlas flera olika professioner som arbetar tillsammans kring barnfamiljen. Här finns mödrahälsovård genom Barnmorskegruppen Öresund, barnhälsovård från Region Skåne, öppen förskola och socialrådgivning från Trelleborgs kommun. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

Familjecentralen Bryggan

Alla vuxna med barn är välkomna hit. Vi umgås, utbyter erfarenheter, leker och har pedagogiska aktiviteter varje dag. Verksamheten är kostnadsfri, du väljer själv när du vill komma och gå inom öppettiderna.

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i deras eget hem.

Familjehem

Det finns många olika anledningar till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Gemensamt för alla barnen är att de behöver en ny familj som tar emot dem i sitt hem för en längre eller kortare tid.

Familjehem och jourhem

Familjehemsenheten i Trelleborg söker med jämna mellanrum både nya familjehem och nya jourhem.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 16 , Nästa