Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

f

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Facebook

Facebook är en social nätgemenskap som grundades 2004. Via Facebook kan man kommunicera med vänner, organisationer, företag eller kommuner.

Fackliga organisationer

I samband med att du söker någon tjänst hos Trelleborg kan du ha frågor och vilja komma i kontakt med en representant för någon av de fackliga organisationerna.

Fagerängsdagen

Fredag 19 maj klockan 15 - 20 arrangeras traditionsenligt Fagerängsdagen på Syster Jennys väg. På programmet finns förutom dans och musik även bokbuss, fiskedamm, grillning, loppis och mycket mer! Gratis entré.

Fakta och statistik

När det gäller folkhälsodata finns det fakta och statistik på nationell, regional och lokal nivå.

Fallolyckor

Risken för fallolyckor ökar med stigande ålder. Nedsatt rörelseförmåga, balans och syn är faktorer som ökar risken att falla och skada sig.

Fallprevention

Syftet med fallprevention är att minimera fallriskerna hos de äldre mest sjuka och stärka hemvårdarnas möjligheter att upptäcka, eliminera och förebygga fallriskerna för vårdtagarna i det dagliga arbetet genom ökad kompetens i hemvårdarnas arbetssätt.

Familjecenter - öppen förskola

I Trelleborg finns fyra familjecenter, två i centralorten, Parkens och Backafalls familjecenter samt ett i vardera Anderslöv och Smygehamn. För öppettider se familjecenters hemsida.

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i deras eget hem.

Familjehem

Det finns många olika anledningar till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Gemensamt för alla barnen är att de behöver en ny familj som tar emot dem i sitt hem för en längre eller kortare tid.

Familjehem och jourhem

Familjehemsenheten i Trelleborg söker med jämna mellanrum både nya familjehem och nya jourhem.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 15 , Nästa