Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

e

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Egenkontroll

Livsmedelsföretagaren är själv ansvarig för att ha ett fungerande system för egenkontroll som ska säkerställa att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Egenkontroll

Har ditt företag/verksamhet kontroll på er egenkontroll enligt miljöbalken? Miljöbalken ställer höga krav på kontrollen av verksamhetens påverkan på miljön och på människors hälsa. Verktyget som balken erbjuder är egenkontrollprogram.

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Egen brunn

Som fastighetsägare är du ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och är därmed ansvarig för dricksvattenkvaliteten.

Ehrenbuschsgatan

Ehrenbuschsgatan är ingen av de mera framträdande gatorna i Trelleborg. Återvändsgatan sträcker sig från Valldammsgatan i östvästlig riktning söder om kyrkan bort till Norregatan.

Ekologiskt handlande

"Etiskt och ekologiskt handlande" är Trelleborgs kommuns egna miljökvalitetsmål. Det aktiva ställningstagandet för etiska och ekologiska inköp som Trelleborgs kommun tagit gynnar människor och djur i Sverige och i andra länder.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl.

Ekonomi

Här hittar du information om kommunens ekonomi. Både kompletta årsredovisningar, nämndernas årsanalyser och lite mer kortfattad information.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa