Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

d

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Angränsande område består i dagsläget främst av villabebyggelse och kommer med denna plan kompletteras med flerbostadshus och radhus - vilket slapar ett mer varierat bostadsutbud i denna delen av Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamheter i bottenplan på flerbostadshusen.

Detaljplan för Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 m.fl.)

Syftet med detaljplanen för den Östra hamninfarten är att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs hamn.

Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 m.fl.)

Syftet med detaljplanen för den Östra ringvägen är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9.

Detta arbetar kommunen med

En kommun har ansvar för mycket
som människor i kommunen behöver.
Det står i lagen
vad kommunen har ansvar för.

Detta är Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun ligger
längst ner i söder i Sverige.

Det gäller att ha respekt för stenar...

Det finns en lång rad sägner om stenar på Söderslätt. Gemensamt för dem alla är att det gäller att behandla dem med respekt... Det har en och annan slättbo fått erfara under århundradenas lopp.

Deutschlands historia ändade i Japanska havet

Från flaggskepp på södra Östersjön till ryskt krigsskadestånd i Stilla havet – ångfärjan Deutschlands liv på de sju haven inrymde åtskilliga doser dramatik.

Dialog och synpunkter

Vill du ställa frågor om kommunens verksamhet, rapportera in problem så hittar du en länk på alla sidorna med rubriken Synpunkter & Frågor till vårt forum för synpunkter och enklare felanmälan.

Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring.

Digitala lås

Trelleborgs kommun har infört digitala lås för alla med hemvårdsinsats eller trygghetslarm.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , Nästa