Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

d

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada kan beviljas daglig verksamhet.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Målet med en dagverksamhet är att skapa social gemenskap och sysselsättning tillsammans med andra för att få en meningsfull dag.

Dagverksamhet och träffpunkt för äldre

I kommunen finns ett antal olika dagverksamheter för äldre.

Dalajärs förskola

Dalajärs förskola är vackert beläget vid fritidsområdet Dalabadet i utkanten av stan, med gångavstånd till naturreservat, fiskehamn och ridskola.

Dalköpinge kyrka

Dalköpinge kyrka är den sydligast belägna i Skytts härad och ligger 25,49 meter över havet.

Dalköpinge ängar

Naturreservatet bildades 1975 och utvidgades 1976. Det öppna betade området består av ca 3 ha våtmark. Det är en av de få obebyggda och fria grönytorna i anslutning till kusten öster om centralorten. Naturreservatets ängar sluttar mot fuktstråket vid Gislövsåns forna fåra.

Dans

I dansen kan du med hjälp av din kropp hitta många olika uttrycksformer. På Kulturskolan har vi ett brett utbud som sträcker sig från klassisk balett till moderna dansstilar som jazz och streetdance. För de yngre barnen har vi småbarnsdans från fyra års ålder.

December

Förr i tiden fanns inte brandförsäkringar. Istället var det en så kallad brandstod som alla i bygden skulle betala som ersättning till personer som fått sitt hem nedbränt.

December 2019

Postbåten Rex förliste utanför Lohme vid Rügen i Tyskland i februari 1900. På bilden från hamnens arkiv syns hur fartyget har gått på grund på klipporna och trasats sönder av vågorna. Fem kvinnor ur besättningen som arbetade med livsmedel och städning omkom när deras livbåt kantrade. En matros avled när han kommit i land. Rex var täckt av is i den kalla vintern.

Kommunarkivet hoppas på en mildare vinter än år 1900 och önskar en god jul.

Delad placering

Vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad och där barnet bor växelvis hos de båda vårdnadshavarna, kan välja ett av två alternativ när det gäller förskole- och fritidsavgiften:

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa