Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

c

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Café Oden

När du har besökt utställningen och området och kanske känner dig trött och fikasugen. Varför inte ta en kopp kaffe i café Oden på Trelleborgen.

Camping

Campingplatser finns på Trelleborg Strand vid Dalabadet och på Skateholms Camping vid Beddingestrand.

Campus Trelleborg

Campus Trelleborg är satsningen där vi vill göra det möjligt för medborgarna i Trelleborgs kommun att komma närmre utbudet av högre utbildning och den forskning och kompetens som finns på högskolor och universitet.

Carl Smithsgatan

Flera personer med efternamnet Smith har haft stor betydelse i Trelleborgs utveckling.

Centrala stödorganisationen

Den centrala stödorganisationen är en del av bildningsförvaltningen och utgörs av personer med spetskompetenser inom olika områden: psykologi, hörsel, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi handleder, utbildar och inspirerar lärare, pedagoger och skolledning inom dessa områden med syftet att höja barns och elevers måluppfyllelse och bidra till skapandet av miljöer som främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Centralhotellet praktfullt i hundra år

Det har hunnit gå ett helt sekel sedan Centralhotellet i Trelleborg började byggas. Trots detta är huset än idag ett av Trelleborgs vackraste, ingen möda sparades på att ge huset karaktär och utsmyckningar i form av balkonger, tinnar, torn och skulpturer.

Cisterner

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Container

Containeruppställning på gatumark tillåts bara när placering på kvartersmark är omöjlig.

Cookies

Den här webbplatsen använder sig av cookies. Detta för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt, men även för att få in statistik över besökare så att vi kan arbeta med förbättringar.

Cookies

Den här webbplatsen använder sig av cookies. Detta för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt, men även för att få in statistik över besökare så att vi kan arbeta med förbättringar.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa