Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Borgerlig vigsel

Vigselakten förrättas av en vigselförrättare som är förordnad av Länsstyrelsen. Vigseln kan också förläggas på rådhuset eller till annan plats inom kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren. Nytt är att det nu också är möjligt att vigas i Axel Ebbes konsthall.

Borgvallen

Borgvallen ligger på väster nära vikingaborgen Trelleborgen.

Bostadsanpassning

Om du har ett bestående funktionshinder kan du ansöka om bidrag för att anpassa den bostad du är skriven på och där du bor permanent. Bostadsanpassningsbidraget är för dig som har en funktionsnedsättning, rörelsehinder, nedsatt syn, kognitivt funktionshinder eller allergi.

Bostadsbidrag/bostadstillägg

Din huvudman kanske redan har, eller kan ha rätt till bostadsbidrag och/eller bostadstillägg, vilket du som god man eller förvaltare då skall ansöka om

Bostadsförsörjning

I Trelleborgs kommun ska alla invånare ha möjligheten att bo bra. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden och har som mål att nå 50 000 invånare år 2028.

Bostadsinbrott

Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans minska anonymiteten och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden.

Bostäder och offentliga lokaler

Att trivas med sin bostad är viktigt för livskvaliten. Letar du efter ny bostad eller är du kanske sugen på att bygga nytt?

Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs. Räddningstjänsten i Trelleborg handlägger tillståndsärenden även för Vellinge och Skurups kommun.

Brandkunskap för alla

Bränder orsakar stora skador varje år och därför blir arbetet med de förebyggande insatserna allt viktigare. Brandkunskap för alla är en kostnadsfri grundläggande utbildning i ämnet brand. Kursen syftar till att höja kunskapen om förebyggande brandskydd, ge ökad medvetenhet om de vardagliga farorna samt ge kunskaper i brandsläckning.

Brandmästare/Insatschef

Intervju med en av våra medarbetare som beskriver sitt uppdrag i Trelleborgs kommun.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , 12 , Nästa