Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Betyg, individuell studieplan

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete samt i grundskolans ämnen i de fall undervisning i dessa får förekomma i gymnasieskolan.

Bevarade till eftervärlden som gatunamn

Det finns en rad gator i Trelleborg uppkallade efter personer vars liv och gärning i övrigt förlorats i tidens glömska.

Bibliotek

I Trelleborg, Anderslöv, Gislövs läge finns bibliotek. Bokbussen kör runt stora delar av Söderslätt. Det finns även ett Digitalt bibliotek.

Biblioteksplaner

Här hittar du biblioteksplanen för Trelleborgs kommun 2018 - 2021.

Bilda förening

Trelleborg har ett rikt föreningsliv med både kultur- och idrottsföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar, scoutkårer och andra föreningar där medlemmarna samlas kring ett gemensamt intresse.

Bildningsförvaltningen

Förvaltningen har hand om
förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem, särskolor
gymnasiet och utbildning för vuxna.

Bildningsförvaltningen

Den kommunala barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundsärskola inklusive träningsskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Bild & form

Att berätta med bild och form, hur vi ser och känner, är ett språk minst lika viktigt som det talade ordet.

Billigare

En resa med stadsbuss kostar 18 kronor med Jojo reskassa. Om man reser med stadsbuss till Trelleborg C och åker Pågatåg eller regionbuss till Malmö kostar resan 54 kronor med Jojo reskassa.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 12 , Nästa