Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundsärskola inklusive träningsskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Billigare

En resa med stadsbuss kostar 18 kronor med Jojo reskassa. Om man reser med stadsbuss till Trelleborg C och åker Pågatåg eller regionbuss till Malmö kostar resan 54 kronor med Jojo reskassa.

Biogascenter

Under 2015 utökas utställning i Trelleborgs Biogascenter med ett rum där Trelleborgs hamn AB visar upp sitt miljöarbete.

Biogas från alger

Vid Smyge reningsverk, helt nära Sveriges sydligaste udde, produceras biogas från alger som samlats in längs stränder och i hamnbassänger i Trelleborg. Materialet som rötas är en blandning av exempelvis fintrådiga rödalger, blåstång och ålgräs (som inte är en alg).

Biogas och förnyelsebar energi

Att ersätta fossilbränslen som bensin, kol och olja med förnyelsebar energi som sol, vind och vatten är viktigt.

BIFF - Barn i föräldrars fokus

Socialförvaltningen erbjuder en möjlighet för föräldrar att delta i BIFF, Barn i föräldrars fokus.

Blivande elev

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Bli en av oss

Vi vill ha fler fantastiska medarbetare! För att lyckas i vårt utvecklingsarbete behöver vi skickliga lärare och skolledare. Som lärare i Trelleborgs kommun ses du som vår viktigaste tillgång för att förverkliga vision, mål och uppdrag.

Blytaket på Fru Alstads kyrka

För många år sedan fanns en präst i Fru Alstad som hade varit i Tyskland – i Wittenberg eller Greifswald – där han hade studerat svartkonst. Prästmannen hade lärt sig sin konst så grundligt att till och med Hin Håle själv var rädd för honom.

Bodarps kyrka

Det mäktiga trappgaveltornet gör att Bodarps kyrka syns på långt håll. Tornet tillkom under senmedeltiden; det har tinnade gavelröster och högt sittande, svagt rundbågiga ljudöppningar samt stödpelare från väster och söder som möts i det sydvästra hörnet.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 10 , Nästa