Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Bekräftelse-intresseanmälan

Bekräftelse på inlämnad intresseanmälan om anslutning till fjärrvärme

Bekämpningsmedel

Innan du använder bekämpningsmedel är det några saker du behöver tänka på. Du som använder bekämpningsmedel är ansvarig för att de preparat som du använder är godkända. Information om godkända preparat kan du få från kemikalieinspektionen.

Beroende och missbruk

Personer som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel kan få hjälp på beroendeenheten.

Beräkning av din avgift

Maxtaxan sätter gränser för vad kommunerna får ta ut i avgift från den enskilde.

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.

Beställning av resa

Färdtjänstresor beställs hos Vellinge Taxi, alla dagar mellan klockan 07.00-24.00.

Besöksinformation

Du hittar museet vid Stortorget mitt i Trelleborg. Mellan biblioteket och vattentornet, alldeles intill Stadsparken. Och bara ett stenkast ifrån Axel Ebbes Konsthall.

Besök oss

På Algatan 5 har stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 en extern lokal.

Besök Trelleborgen

Vikingamuseet Trelleborgen hittar du centralt i Trelleborg, på bekvämt gångavstånd från centrum.

Betyg, individuell studieplan

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete samt i grundskolans ämnen i de fall undervisning i dessa får förekomma i gymnasieskolan.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 12 , Nästa