Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Beddinge strandhed

Området avsattes 1996 som naturvårdsområde med syftet är att återskapa och bevara en rest av den gamla strandheden med en så naturligt betingad vegetation som möjligt, samtidigt som området ska kunna utnyttjas som strövområde och för bad och friluftsliv. I samband med miljöbalkens tillkomst 1999 blev området naturreservat.

Befolkning

Här kan du se hur många invånare det fanns i Trelleborgs kommun vid olika tidpunkter Uppgifterna uppdateras månatligen, men det finns en viss eftersläpning i statistikrapporteringen. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Behörighet Yrkeshögskolan

Läs mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ansöka till yrkeshögskolans utbildningar.

Bekräftelse-intresseanmälan

Bekräftelse på inlämnad intresseanmälan om anslutning till fjärrvärme

Bekämpningsmedel

Innan du använder bekämpningsmedel är det några saker du behöver tänka på. Du som använder bekämpningsmedel är ansvarig för att de preparat som du använder är godkända. Information om godkända preparat kan du få från kemikalieinspektionen.

Beroende och missbruk

Personer som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel kan få hjälp på beroendeenheten.

Beräkning av din avgift

Maxtaxan sätter gränser för vad kommunerna får ta ut i avgift från den enskilde.

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.

Beställning av resa

Färdtjänstresor beställs hos Vellinge Taxi, alla dagar mellan klockan 07.00-24.00.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 10 , Nästa