Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Barn & Utbildning

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning där det ges möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för yrkeslivet som barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare. Du kan välja mellan många yrken om du vill arbeta med människor, ledarskap och pedagogik. Barn- och fritidsprogrammet ger dig en god grund för ditt framtida yrkesliv och du blir anställningsbar direkt efter gymnasiet.

Baskarta

Baskartan omfattar hela kommunen och innehåller olika typer av kartdetaljer, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Basketgymnasium

Söderslättsgymnasiet erbjuder ett lokalt basketgymnasium där eleverna läser idrottskurser med basketinriktning under tre timmar i veckan hela gymnasietiden.

Beddinge strandhed

Området avsattes 1996 som naturvårdsområde med syftet är att återskapa och bevara en rest av den gamla strandheden med en så naturligt betingad vegetation som möjligt, samtidigt som området ska kunna utnyttjas som strövområde och för bad och friluftsliv. I samband med miljöbalkens tillkomst 1999 blev området naturreservat.

Befolkning

Här kan du se hur många invånare det fanns i Trelleborgs kommun vid olika tidpunkter Uppgifterna uppdateras månatligen, men det finns en viss eftersläpning i statistikrapporteringen. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Behandling av vårdnadshavares och barns personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya förordningen ersatte tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL). Av den anledningen vill bildningsförvaltningen informera om hur dina och ditt barns/elevers personuppgifter hanteras.

Behörighet Yrkeshögskolan

Läs mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ansöka till yrkeshögskolans utbildningar.

Bekräfta sommarjobb 2019

Här tackar du ja till den kommunala sommarjobssplats du blivit erbjuden.

Om du av någon anledning inte kan ta platsen, uppskattar vi om du tackar nej till din plats så att vi kan erbjuda den till någon annan.

Vi behöver ditt svar senast den 26 april.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 12 , Nästa