Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Barnbokslut

Sedan 2004 har Trelleborgs kommun varje år sammanställt ett barnbokslut.

Barnet i staden

Bara sex år i skolan, barnarbete och välgörenhetskläder. Gängslagsmål mellan öster och väster och simträning med ölkorkar runt magen. Vill ni veta mer om hur barns och ungas verklighet såg ut i Trelleborg runt förra sekelskiftet? Vilka är likheterna och olikheterna mellan då och nu och med andra delar av världen.

Barnkalas på Badhuset

Boka barnkalas på Badhuset! Lördagar klockan 15.00-17.00 firar vi födelsedagsbarn med lek och plask i äventyrsbadet. För frågor och bokningar maila badkalas@trelleborg.se

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention antogs 1989. Året därpå, 1990, fattade Sverige beslut om att följa barnkonvention.

Barnkonventionen i Trelleborg

Det finns en barnchecklista som ska användas vid beslut som berör barn och unga. Varje år görs ett barnbokslut. Alla förvaltningar redogör för hur de under året har arbetat relaterat till barnkonventionen.

Barnängen

Barnängen är en modernistisk park från 1930-talet. När man i rask takt byggde arbetarbostäder under den stora inflyttningen från landsbygden till staden under industriernas expansion under 1930-talet anlades denna park i tidens anda med popplar, tall, björk och syrener.

Barn och miljö

Barn och miljö hör ihop. Barn har rätt att växa upp i en god miljö med ren luft, ren mat och rent vatten. Barn är också mer utsatta för påverkan - om luft, mark och vatten är förorenat - eftersom deras kroppar är känsligare.

Barn och skola

Trelleborgs kommun har skolor,
förskolor och fritidshem
till alla barn som bor här.

Barn och unga

Barn som har det svårt
ska få hjälp och stöd av kommunen.

Barn och utbildning - länkar

Länkar till mer information på Internet kring sådant som har med barn och utbildning att göra.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 12 , Nästa