Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

b

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Brister i föräldraskap

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid brister i föräldraskap. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Brokig historia för äldsta huset

Tänk om väggar kunde tala! Då hade huset i nordvästra hörnet av Gamla Torg kunnat berätta mycket om livet i Trelleborg i forna dagar. Huset, kanske stadens äldsta, har under sina nära trehundra år inrymt såväl apotek och bageri som postkontor och krog!

Brottsförebyggande arbete

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får stöd, utan också att så många brott som möjligt förebyggs - då behövs insatser från hela samhället.

Brottslighet

Många äldre känner en oro över att bli utsatta för brott i sitt hem eller när man går ut. Visserligen ska man vara försiktig, men det gäller alla.

Brott mot äldre

Äldre människor drabbas precis som andra grupper i samhället av olika typer av brott. Det handlar om såväl fysiska, psykiska, sexuella som ekonomiska brott. Gärningspersonen kan vara en främling, en bekant eller till och med en släkting eller familjemedlem.

Budget

Här finns Trelleborgs kommuns budget för nerladdning. Alla filer är i pdf-format.

Budget- och skuldrådgivning

Trelleborgs kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning. Vi kan ge dig råd och stöd om du har pressad ekonomi, är skuldsatt eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden.

Buller

Oönskade ljud som vi störs av kallas buller. Buller är den miljöfaktor som berör flest människor och många av de klagomål på inomhusmiljön som samhällsbyggnadsnämnden får in handlar om buller.

Buller och luftkvalitet

Luftföroreningar och buller påverkar båda miljön och människors hälsa.

Business center

Öster om Trelleborgs tätort, i anslutning till befintlig järnväg och den planerade ringvägen och hamninfarten, finns ett verksamhetsområde med stora möjligheter.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 (denna sida) , 11 , 12 , Nästa