Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

a

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Anpassa webbplatsen

Webbplatsen är byggd med Responsive Design som är en form av mobilanpassning som innebär att webbplatserna anpassar sig till storleken och upplösningen på besökarens skärm.

Anslutna organisationer

Följande föreningar och organisationer inom den idéburna sektorn har valt att underteckna överenskommelsen Trelleborg Tillsammans.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter inom Trelleborgs kommuns elnäts koncessionsområde är beslutat enligt utdrag nedan ur Protokoll Kommunfullmäktige 2015-11-23:

Ansökan

Ansökan till vuxenutbildning och SFI görs på vår webbtjänst Webbansökan Vux och SFI. Du behöver e-legitimation för att ansöka via webbtjänsten.

Ansökan kulturstipendium

Registrera din ansökan till kulturstipendium här senast den 15 september.

Ansökan om behovsanpassad kost (specialkost) i förskola, skola och gymnasieskola

Ansökan om behovsanpassad kost av medicinska skäl i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, 22 augusti 2018 – 31 augusti 2019.

Ansökan om tider i sporthallar

Här kan du ansöka på webben om tider i sporthallar. Både föreningar och privatpersoner kan söka. Du ansöker om tider för sommarsäsongen senast 5 april och för vintersäsongen senast 31 maj. När halltiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökan om träningstider på grus och konstgräs

Här kan föreningar ansöka på webben om träningstider på grus och konstgräs. Du ansöker om tider för höst- och vintersäsongen senast 4 september. När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansöka om eller säga upp plats

Diu ansöker om plats till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem via IST förskola och fritidshem. Även uppsägning av plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs via IST förskola och fritidshem. Fem veckors uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum. Vid delad placering måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Ansökningsavgifter

Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning gällande ansökan om serveringstillstånd.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 13 , Nästa