Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

a

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Allbäckafrun och Hallamöllaren

Att inte hålla sina löften kan få vådliga konsekvenser, inte minst om den man lovat besitter övernaturliga krafter. Det fick Anders Möller, möllare på Hallamöllan, bittert erfara...

Allemansrätten

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Den ger oss frihet att vistas ute i naturen men kräver också ansvar och gott omdöme av oss så att vi inte skadar djurliv och naturen samt att vi visar hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.

Allergi

Allergierna uppkommer i ett samspel mellan arv och miljö. De sista decennierna har allergierna fördubblats. Allergi och annan överkänslighet är nu vår mest omfattande folksjukdom hos barn och ungdomar. Mer än vart tredje skolbarn är drabbat av någon form av allergisk sjukdom.

Allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K och NÄT 2012 K som gäller från och med den 1 juli 2012. Från den 1 juli 2015 gäller nya reviderade avtalsvillkor.

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag för både kultur- och fritidsverksamheter. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag beslutades av kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2019.

Allmänna val

Vår demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina företrädare. Genom att rösta kan vi ändra på det vi är missnöjda med. Valen gör oss delaktiga i det som händer i vårt samhälle.

Alstadhemmet

Alstadhemmet ligger i lugna, pittoreska Alstad - norr om landsvägen mellan Trelleborg och Anderslöv. Med utsikt över slätten följer vi årstidens växlingar.

Alstad förskola

Alstad förskola har stora utrymmen och ligger i vacker miljö på landet med utsikt över åkrarna.

Analys

Den 11/12 hölls en workshop på Nyréns arkitektkontor i Malmö med representanter för kommunens olika förvaltningar, arkitekter från Nyréns samt experter på genusfrågor som en start på projektet.

Anderslövs familjecenter

Alla vuxna med barn är välkomna till Anderslövs familjecenter utan kostnad. Du väljer själv när du vill komma och gå inom öppettiderna. Du som vuxen följer med ditt barn och ansvarar för barnet under vistelsen här.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 13 , Nästa