Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

a

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Akut hjälp för barn och ungdomar

På dessa sidor hittar du kontakter för akut hjälp till barn och unga.

Albäcken

Albäcken är en av Trelleborgs kommun och Söderslätts typiska jordbruksåar. Uträtad med branta kanter och hårt belastad av näringsämnen. Delar av vattendraget har restaurerats och undersökningar för att mäta effekterna av åtgärderna har genomförts under 2013.

Albäcksskogen

Albäck är ett rekreationsområde eller en stadsnära skog vars första del anlades under 1920-talet som nödhjälpsarbete. Underlaget är en siltig sand och torvjord som uppstått vid inlandsisen avsmältning.

Algatan

Man kan kanske förledas att tro att Trelleborgs paradgata, Algatan eller med gammal stavning Ahlgatan, har något att göra med tidigare ordförande i kommunstyrelsen, Egil Ahl.

Alkohol

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats.

Alkohol och droger

Den som dricker för mycket alkohol
eller som tar droger
kan få hjälp av kommunen.

Alkohol och droger

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med alkohol och droger. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Alkohol och hälsa

Vill du ha mer koll på din alkoholkonsumtion? Eller chatta med andra om alkohol? Då kan Alkoholprofilen eller Alkoholhjälpen vara till hjälp.

Alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDT)

I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper. Den lokala samverkansgruppen USSP har en viktig roll.

Alla i kommunen är med och bestämmer

Sverige har 290 kommuner.
Kommunen har ansvar för det som finns där du bor.
Det är till exempel skolor, bibliotek, vård av äldre,
sopor, vatten och avlopp.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 13 , Nästa