Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

a

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Abonnemang och tjänster, avgifter, regler

Här kan du läsa om våra abonnemang och övriga tjänster. Här finns också information om vilka lagar, regler och föreskrifter som styr vår verksamhet.

AB Trelleborgshem

AB Trelleborgshem är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget bildades 1950. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter.

AB Visit Trelleborg

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.

Administration

Administrativa avdelningen är en intern stödfunktion till avdelningarna inom serviceförvaltningen.

Administrativa avdelningen

Tekniska serviceförvaltningens gemensamma administration arbetar som stöd åt samtliga avdelningar och den tekniske chefen.

Adress- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter och för att adresserna blir uppdaterade hos Lantmäteriet.

Agenda 21 handlar om miljön

Miljön är naturen.
Det kan vara luften, vattnet och stränderna.

Ajgeldingerska villan

Ajgeldingerska Villans förskola är ett äldre hus med mycket historia, det har bland annat varit ett barnhem för föräldralösa barn. Det ligger centralt i Trelleborg och tillhör Lillevångs rektorsområde. Vi har en stor och uppvuxen trädgård där barnen kan utforska naturen och dess olika faser, de kan studera insekter och andra småkryp samt leka och inspireras till många andra aktiviteter.

Akta dig för Härsebackens troll!

Härsebacken i Västra Alstad förknippades i gamla tider med troll vars vilja att leva i samförstånd med människan inte alltid var så stor.

Aktiviteter

Här presenterar vi våra olika aktiviteter som Trelleborgs kommun är involverade i tillsammans med andra organisationer, företag eller föreningar.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 12 , Nästa