Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

O

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Om du behöver hjälp

Om det händer en olycka är det viktigt att veta vart man ska ringa.

Om webbplatsen

Under 2012/2013 byggdes Trelleborgs kommuns hemsida om helt från grunden för att få en modern webbplats som fungerar lika bra i mobiltelefonen som på en dator och läsplattor.

Ordningsregler för skolbuss

För att säkerställa en god ordning och säkerhet i samband med skolbusstransporter måste alla elever följa kommunens ordningsregler för skolbuss.

Oro för någon med beroende

Du kan kontakta Beroendeenhetens socialsekreterare om du är orolig för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel.

Olivia Nordgrens gata

Blott ett fåtal kvinnor i Trelleborg har vederfarits äran att få en gata uppkallad efter sig. Olivia Nordgren har fått ge namn åt gatan mellan Nygatan och S:t Nicolai plan. Detta skedde så sent som på 1990-talet.

Orienteringskurser

En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs.

Om projektet

Kuststad 2025 består av fyra delprojekt som tillsammans innebär en möjlighet att utveckla Trelleborgs potential och ta tillvara kommunens strategiska läge. Projektet tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

Offentlig sektor

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig

Om huvudmannen flyttar

Om huvudmannen flyttar till annan kommun är det viktigt att du utan fördröjning meddelar överförmyndarenheten detta.

Orrens förskola

Förskolan ligger i byn Anderslövs västra del i ett bostadsområde. Förskolan består av två avdelningar och cirka 40 förskoleplatser med ålder ett till fem år. Avdelningarna heter Nordpolen och Sydpolen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa