Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

N

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Namnet visar ortens ålder

De flesta by och sockennamn på Söderslätt och Skåne i övrigt är tvådelade. Många gånger ger detta en fingervisning åt när byn grundades.

Nationaldagsfirande

Sveriges Nationaldag 6 juni firas alltid rejält i Trelleborg. Hela centrum förvandlas till en folkfest med bilutställning, underhållning, traditionellt flaggfirande och mycket annat.

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010; Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal efter samtycke från patient, ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Naturreservat

Trelleborgs vackra natur består till stora delar av kustnära strandängar vid öppet hav, massvis av småsjöar som mosaik i slättens öppna jordbrukslandskap och de sydligaste delarna av ett spännande böljande backlandskap som för tankarna till senaste istidens avsmältning.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som vill ha en riktigt bra grund för högskolestudier. Om du väljer naturvetenskapsprogrammet har du möjlighet att skaffa behörighet till alla högskoleutbildningar och du är väl förberedd för vidare studier. Inom programmet finns det två inriktningar med stora möjligheter att skräddarsy dina kursval

.

Natur & kulturmiljöplan

Trelleborgs kommun har många värdefulla natur- och kulturmiljöer. Dessa måste tillvaratas och vidareutvecklas på ett hållbart sätt när man planerar och bygger för framtiden. Dessa värden beskrivs i Natur- och kulturmiljöplanen, ett politiskt antaget strategidokument från 2010.

Natur- och vattenvård

Trelleborgs areal består till 82 % av intensivt odlad jordbruksmark. Trots den begränsade naturarealen har Trelleborgs kommun en relativt rik flora och fauna. Tack vare tillgången på olika naturtyper som ädellövskog, naturbetesmarker, slåtterängar, sandstränder, kustängar och olika småbiotoper, återfinns i kommunen mer än 500 vilda kärlväxtarter.

NEW PATTERN: så här jobbade vi

Under våren 2017 har museet, tillsammans med elever från Söderslättsgymnasiet, dykt ner i färg, form och olika konstnärliga uttryck. Resultatet kan ni ta del av i utställningen NEW PATTERN (8 sep – 19 nov), där vi vill inspirera till eget kreativt arbete med temat ”mönster”.

Nominerade 2013

Trelleborgsgalan uppmärksammar goda prestationer i Trelleborg och under galan delas det ut priser i kategorierna kultur, samhälle & miljö, näringsliv och idrott. Till Trelleborgsgalan 2013 är följande nominerade.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa