Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

L

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Länksamling

De flesta av de externa länkar som finns runt om på webbplatsen hittar du i samlad form även här.

Lilleskog

Lilleskog är en rest av en skogliknande större dunge som genom den idag nedlagda järnvägen till Lund och Akka husens tillkommelse numer bara finns kvar som ett fragment.

Lev som en viking - Vikingasommar!

Vill du pröva på att vara en viking under sommaren? Då passar nog Vikingasommar på Trelleborgen dig, du kommer att veta massor om vikingatiden efteråt...

Lärare på Skoldatateket

Intervju med en av våra medarbetare som beskriver sitt uppdrag i Trelleborgs kommun.

Lotsen öppenmottagning

Lotsen är en verksamhet inom socialförvaltningen som erbjuder krisbearbetning, stödsamtal och rådgivning till familjer, enskilda vuxna och ungdomar.

Lokaler för ditt event på Parken.

På Parken arrangerar vi både konferens, fest, kulturevents och mässor. Både företag, föreningar och privatpersoner kan använda våra välutrustade lokaler. Parkens krögare står för all servering, om gästerna önskar kan egen dryck medtagas.

Lokalbidrag

Lokalbidrag från fritidsnämnden avser att stödja förening som för sin verksamhet förhyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal eller anläggning.

Liljeborgsskolan 4-6

Liljeborgsskolan vill vara en skola för var och en. Alla är olika och har olika behov och förutsättningar. På en skola med eleven i fokus är det en utmaning att nå fram till alla. Vi försöker erbjuda både bredd och spets i vår utbildning.

Läsfrämjande insatser

Alla elever ges möjlighet att utvecklas som strategiska läsare. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete fångar vi upp alla årskurs 1 elevers läsförmåga vid terminsstart och formar undervisningen utifrån kartläggningens resultat.

Lov, ledighet och terminstider

Läsårstider, lov och ledigheter för elever i grundskolan och gymnasieskolan presenteras nedan. Ansökan om ledighet görs på särskild blankett som finns under självbetjäning.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa