Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

F

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Facebook

Facebook är en social nätgemenskap som grundades 2004. Via Facebook kan man kommunicera med vänner, organisationer, företag eller kommuner.

Fackliga organisationer

I samband med att du söker någon tjänst hos Trelleborg kan du ha frågor och vilja komma i kontakt med en representant för någon av de fackliga organisationerna.

Fagerängsdagen

Fredag 19 maj klockan 15 - 20 arrangeras traditionsenligt Fagerängsdagen på Syster Jennys väg. På programmet finns förutom dans och musik även bokbuss, fiskedamm, grillning, loppis och mycket mer! Gratis entré.

Fairtradeaktiviteter

Onsdagen den 12 februari var styrgruppen för Fairtrade City aktiva på Föreningsmässa på Söderslättshallen i Trelleborg.

Fairtrade City

Trelleborg diplomerades som en Fairtrade City på nationaldagen den 6 juni 2014.

Fakta och statistik

När det gäller folkhälsodata finns det fakta och statistik på nationell, regional och lokal nivå.

Fakta om cannabis och spice

Det finns en folder om cannabis och en folder om spice, med fakta och tips till dig som är tonårsförälder eller möter ungdomar i ditt arbete eller på fritiden.

Fallolyckor

Risken för fallolyckor ökar med stigande ålder. Nedsatt rörelseförmåga, balans och syn är faktorer som ökar risken att falla och skada sig.

Fallprevention

Syftet med fallprevention är att minimera fallriskerna hos de äldre mest sjuka och stärka hemvårdarnas möjligheter att upptäcka, eliminera och förebygga fallriskerna för vårdtagarna i det dagliga arbetet genom ökad kompetens i hemvårdarnas arbetssätt.

Familjecenter - öppen förskola

I Trelleborg finns fyra familjecenter, två i centralorten, Parkens och Backafalls familjecenter samt ett i vardera Anderslöv och Smygehamn. För öppettider se familjecenters hemsida.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 16 , Nästa