Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

F

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Från skola till arbete

Som elev på något av våra yrkesprogram får du personlig matchning vid praktik, möjlighet till breddad kunskap som gör dig mer anställningsbar och ökar dina möjligheter till jobb efter avslutade gymnasiestudier. På några av våra yrkesprogram erbjuds du också möjligheten att åka utomlands.

Förslag 2009

Under år 2009 har följande medborgarförslag inkommit

Flickr

Flickr är en webbtjänst för uppladdning av bilder och videoklipp för privat eller publik visning. På Flickr kan du kan lägga till vänner, följa deras uppladdningar och kommentera bilder och videoklipp.

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

För att uppfylla de skyldigheter som framgår av Lag om skydd mot olyckor förväntas alla bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA. Ett SBA innebär att man på ett organiserat sätt kontrollerar, utbildar, övar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. I många fall behöver detta arbete dokumenteras för att ett gott brandskydd ska kunna garanteras på längre sikt.

Fallprevention

Syftet med fallprevention är att minimera fallriskerna hos de äldre mest sjuka och stärka hemvårdarnas möjligheter att upptäcka, eliminera och förebygga fallriskerna för vårdtagarna i det dagliga arbetet genom ökad kompetens i hemvårdarnas arbetssätt.

Fanjunkaregatan

Den lilla Fanjunkaregatan, återvändsgatan, som går mellan Norregatans norra del västerut till Bryggaregatan, har fått sitt namn efter - en fanjunkare. Frantz Lorentz Braconier var fanjunkare vid de Skånska Dragonerna.

Folkölsförsäljning

Den som vill bedriva detaljhandel med försäljning eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun man tänker bedriva försäljningen i.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda.

För arbetsgivare

Kan du tänka dig att erbjuda sommarjobb till Trelleborgs ungadomar? Här hittar du information som kan vara bra för dig och din arbetsplats att ta del av.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 16 , Nästa