Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

D

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Dödsfall

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga när någon nära avlidit. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Dagverksamhet och träffpunkt för äldre

I kommunen finns ett antal olika dagverksamheter för äldre.

Deutschlands historia ändade i Japanska havet

Från flaggskepp på södra Östersjön till ryskt krigsskadestånd i Stilla havet – ångfärjan Deutschlands liv på de sju haven inrymde åtskilliga doser dramatik.

Demens

Kommunens demenskoordinator ansvarar för stöd och hjälp i demensfrågor till personer med demenssjukdom och till anhöriga och personal.

Dyslexi

Sedan 2003 är forskarvärlden relativt överens om följande definition av dyslexi, formulerad av G. Reid Lyon med kollegor i tidskriften Annals of Dyslexia, 2003:

Din säkerhet

Välkommen till webbplatsen om säkerhet i Trelleborgs kommun. Säkerhetsarbetet i Trelleborgs kommun, präglas av tre ledord; säkerhet, trygghet och beredskap.

Djur

Länsstyrelsen har ansvaret för att kontrollera att djuren har det bra och att och att djurskyddslagen följs. Om du har frågor eller ärenden inom djurskydd ska du vända dig till länsstyrelsen i Skåne.

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Målet med en dagverksamhet är att skapa social gemenskap och sysselsättning tillsammans med andra för att få en meningsfull dag.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa