Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

å

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Ångkvarnen sekelgammal

Hamngatan 9, eller Ångkvarnen som byggnaden kallas i folkmun, har hundra år på nacken. Efter att ha fungerat som magasin i nära ett sekel, förvandlades huset för några år sedan till modernt hotell, restaurang, kontor och resandeterminal. Idag är det svårt att tänka sig att det bara är drygt fem år sedan det förfallna huset beboddes av möss och fåglar.

Årets Förening

Kultur- och fritidsnämnden delar från och med 2019 ut pris till Årets Förening med syfte att ge dynamiska föreningar som verkar i tiden ett erkännande samt att ge stimulans för fortsatt god verksamhet och att skapa förebilder för andra föreningar.

Årets Idrottsprestation

För att stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare i Trelleborg utdelar kultur- och fritidsnämnden årligen ett idrottspris på Trelleborgsgalan. Pristagaren ska bo i, vara verksam i eller ha alternativt ha haft en stark anknytning till kommunen.

Årsredovisningar

Här hittar du Trelleborgs kommuns årsredovisningar. De är alla i PDF-format.

Års- och slutredogörelse

Utöver den ekonomiska redovisningen skall du som god man eller förvaltare redogöra för huvudmannens situation samt vilka åtgärder som vidtagits under perioden.

Års- och sluträkning

Alla som är redovisningsskyldiga, det vill säga de vars uppdrag innefattar förvalta egendom, skall inkomma med en årsräkning till överförmyndarenheten senast den 1 mars året efter det år förvaltningen avser. Vid ett uppdrags slut skall en sluträkning inlämnas.

Återvinningscentralerna

På återvinningscentralerna kan hushållen lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot (radio/tv-apparater, hushållsmaskiner, datorer mm). Här finns alltid personal som kan hjälpa dig till rätta.

Åtgärder under sommartid

Att hålla gator och gångbanor rena och ogräsfria medför ett stort arbete och i Trelleborg är därför ansvaret fördelat mellan kommunen och fastighetsägarna. Fastighetsägarna ansvarar för renhållning av gångbanor och kommunen för gator och cykelbanor. Nedan följer beskrivningar av vad du som fastighetsägare har ansvar för och kan göra under sommarhalvåret för att bidra till en trevlig miljö och ökad trafiksäkerhet i Trelleborg.

Åtgärder under vintertid

Snöväder under vintertider kan innebära stora utmaningar för att hålla gator och gångbaneutrymmen framkomliga och säkra för trafikanter. I Trelleborg är ansvaret delat för kommunala gator, då kommunen sköter snöröjning av gator och fastighetsägare snöröjning och halkbekämpning av gångbanor intill fastigheten. På detta sätt blir snöröjningen mer effektiv, då fler kan göra mer när stora ytor snabbt behöver snöröjas samtidigt.

Åtgärdspaket för näringslivet

Trelleborgs kommun har efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 mars satt in ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.