Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

ä

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Äggrullning och påskkul!

Välkomna våren tillsammans med oss på Trelleborgen!

Äldre

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen riktar sig främst till äldre personer med behov av hjälp och stöd i vardagen.

Äldreomsorg direkt

Denna telefonlinje ska underlätta för de som har svårigheter att knappa sig fram via telefon.

Ändra utseende på byggnad

Här hittar du information om vad som gäller när du vill ändra din byggnad. Det kan till exempel handla om att byta färg eller material på ditt hus.

Ändring av detaljplan 265 Haren 32

Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i högst tre våningar på fastigheten Haren 32. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14meter.

Ändring av detaljplan 266 Bocken 6

Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i högst tre våningar på fastigheten Bocken 6. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

Ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 Kv Nordstjärnan

Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Nordstjärnan 49 och 56 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 62) norra delen av Mellanköpingeområdet

Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Pilevallsskolan 1 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

Änghögs förskola

Änghögs förskola består av två avdelningar. I vår närhet finns grönområden och centrum är inom promenadavstånd. Våra barn sover utomhus i sina vagnar.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa