Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Ö

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Österlidsparken

Österlidsparken är en kvarterspark anlagd på 1930-talet. Placeringen är i den östra delen av staden och den ligger nästan granne med Trelleborg Industris stora komplex.

Övriga undersökningar

Årligen genomförs en mängd undersökningar av olika aktörer. Här publicerar vi de undersökningar som omfattar Trelleborgs kommun och som vi har kännedom om.

Östersjöinitiativet

Trelleborg arbetar aktivt för att skapa en bättre havsmiljö. För ett effektivt havsmiljöarbete är det viktigt att samarbeta med aktörer runt vårt gemensamma hav. Ett sådant samarbete är Östersjöinitiativet.

Östervångsstadion

Trelleborgs friidrottsarena Östervångsstadion finns intill Söderslättshallen, Östervångsparken och Vångavallen.

Översvämning

Trelleborgs kommun har blivit drabbat av översvämningar som drabbat den enskilde hårt. Det är viktigt att man som fastighetsägare förbereder sig så gott man kan, och vet hur man ska agera.

Översvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämningar i en eller annan form. Anledningen kan vara stora nederbördsmängder, snösmältning, stopp i ledningarna eller trasiga vattenledningar. Hus med källare och hus som ligger lågt är mest utsatta för översvämningsproblem.

Öppettider på Trelleborgen

Öppettiderna på Trelleborgen varierar under året. Här kan du se dem alla.

Övriga förskolor - fristående

Fristående förskolor har annan huvudman än Trelleborgs kommun. Ansökan till fristående förskola görs direkt till förskolan.

Öppenvård - beroende och missbruk

Öppenvårdsbehandling kan möta dina individuella behov och möjligheter vad gäller missbruk och beroende.

Östra Klagstorps kyrka

Den rymliga kyrkan är ritad av Helgo Zettervall och byggdes 1868.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa