Hallå där...

... Zouhair Arabi-Eter, chef för Näringsliv på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Vad är ditt uppdrag och vad innebär det?
- Jag har ett övergripande ansvar för att leda, följa upp och utveckla verksamheten. Det en unik möjlighet att kunna påverka, driva utveckling och skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt näringsliv och för en attraktiv plats att bo och leva i.

Zouhair Arabi-Eter leder arbetet på enheten Näringsliv på Arbetsmarknadsförvaltningen.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Zouhair Arabi-Eter leder arbetet på enheten Näringsliv på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Jag tror på att ett bra företagsklimat ger möjlighet till fler växande företag som skapar fler arbetstillfällen. Dessa arbetstillfällen renderar ökade skatteintäkter som kan återinvesteras i skola, vård och omsorg och höjer därmed livskvalitén för alla trelleborgare.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ju numera har det operativa ansvaret för näringslivsfrågorna. På vilket sätt ska ni arbeta för att utveckla och förenkla för näringslivet i Trelleborgs kommun?
- Vår uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt, gott företagsklimat och erbjuda en mötesplats för det lokala näringslivet. Vi ska se till att befintliga företag kan utvecklas på orten, möjliggöra att nya företag kan skapas och attrahera fler företag som vill etablera sig i Trelleborg. Ett av målen med den här organiseringen av arbetet är att företagarna ska känna att det är enkelt att ha kontakt med kommunen - oavsett vilken fråga man har. All feedback vi får in sammanställs och används som underlag i vårt förbättringsarbete.

Vad händer på Näringslivskontoret framöver, vad har ni för planer?
- Mycket bra arbete har gjorts under de senaste två åren av bland annat kommundirektören, näringslivsstrategen och tillväxtsamordnaren och det goda arbetet vill vi bygga vidare på. Vi strukturerar om internt inom förvaltningen och omfördelar våra resurser och frigör ytterligare 3 resurser till näringslivsarbetet. Vi kommer att satsa mycket på att träffa företagen, öppna upp våra lokaler på Östra Vallgatan 2 för drop-in varje torsdag och skapa fler träffytor mellan kommunens tjänstepersoner och företagarna. Vi ska även arbeta aktivt för nya företagsetableringar och hjälpa företag att starta i Trelleborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?